Diversiteitscommissie / Diversity committee

De diversiteitscommissie houdt het bestuur scherp als het gaat om diversiteitskwesties. De commissie komt eens in de paar weken bij elkaar om te praten over de diversiteit van de afdeling, om het bestuur te adviseren, of om te brainstormen over activiteiten of projecten.

Op dit moment heeft DWARS Utrecht geen leden in de diversiteitscommissie. Wil je het toch met iemand van het bestuur hierover hebben, stuur dan een mailtje naar secretaris.utrecht@dwars.org.

 

The diversity committee holds the board accountable on diversity issues. The committee meets once every few weeks to discuss the diversity of the department, to advise the board, or to brainstorm about activities or projects.

At the moment DWARS Utrecht does not have a diversity committee. If you want to talk to someone from the board about this, send an email to secretaris.utrecht@dwars.org.