Diversiteitscommissie / Diversity committee

De diversiteitscommissie houdt het bestuur scherp als het gaat om diversiteitskwesties. De commissie komt eens in de aantal weken bij elkaar om te praten over de diversiteit van de afdeling, om het bestuur te adviseren, of om te brainstormen over activiteiten of projecten. De voorzitter van de commissie is Imrane El Hamdaoui.

Heb jij vragen over de diversiteit van de afdeling, of wil je daar misschien over meedenken? Neem dan contact op met Imrane. Dit kan via i.elhamdaoui1995@gmail.com.

 

The diversity committee holds the board accountable on diversity issues. The committee meets once every few weeks to discuss the diversity of the department, to advise the board, or to brainstorm about activities or projects. The chairman of the committee is Imrane El Hamdaoui.

Do you have any questions about the diversity of the department? Then please contact Imrane. You can contact Imrane at i.elhamdaoui1995@gmail.com.