Politiek programma

De programmacommissie van DWARS Utrecht heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een politiek programma voor de afdeling Utrecht. Dit programma is de basis voor het bestuur wanneer we politieke uitingen doen of met GroenLinks in gesprek zijn. Het programma kun je hier vinden.

Op 23 juni 2022 hebben de leden van DWARS Utrecht het programma ingestemd tijdens het zomerafdelingscongres.

Het programma blijft een document van ons allemaal. Daarom blijft er de mogelijkheid voor leden om wijzigingen voor te stellen. Bij het winterafdelingscongres zal er weer de mogelijkheid zijn om amendementen in te dienen. Heb je voor die tijd al op- of aanmerkingen over het programma? Stuur dan een mailtje naar secretaris.utrecht@dwars.org, dan kunnen we hierover in gesprek gaan.

 

The DWARS Utrecht program committee has been working hard on a political program for the Utrecht chapter for the past few months. This program is the basis for the board when we make political statements or are in discussion with GroenLinks. You can find the program here.

On 23 June 2022 the members of DWARS Utrecht approved the program during the summer departmental congress.

The programme remains a document of all of us. Therefore, there remains the possibility for members to propose changes. At the winter departmental congress it will again be possible to submit amendments. Do you have any comments or suggestions about the program before then? Then send an email to secretaris.utrecht@dwars.org, and we can discuss them.