Politiek programma

De programmacommissie van DWARS Utrecht heeft in de eerste helft van 2022 hard gewerkt aan een politiek programma voor de afdeling Utrecht. Dit programma is de basis voor het bestuur wanneer we politieke uitingen doen of met GroenLinks in gesprek zijn. Het programma kun je hier vinden.

Op 23 juni 2022 hebben de leden van DWARS Utrecht het programma ingestemd tijdens het zomerafdelingscongres.

Het programma blijft een document van ons allemaal. Daarom blijft er de mogelijkheid voor leden om wijzigingen voor te stellen. Bij de tweejaarlijkse Algemene Afdelingsvergaderingen kunnen wijzigingen ingediend op dit programma. Heb je tussendoor al op- of aanmerkingen over het programma? Stuur dan een mailtje naar politiek.utrecht@dwars.org, dan kunnen we hierover in gesprek gaan.

 

In the first half of 2022, the program committee of DWARS Utrecht worked hard on a political program for the Utrecht division. This program is the basis for the board when we make political statements or engage with GroenLinks. You can find the program here.

On June 23, 2022, the members of DWARS Utrecht approved the program during the summer ward congress.

The program remains a document belonging to all of us. Therefore, there remains the possibility for members to propose changes. At the biennial General Section Meetings, amendments can be submitted to this program. Do you have any comments on the program in between? Then send an email to politiek.utrecht@dwars.org, and we can discuss them.