Campagnecommissie / Campaign committee

De campagnecommissie houdt zich bezig met de campagne voor aankomende verkiezingen. Bij vergaderingen brainstormen de leden over toffe campagne- of promotieacties en wordt de voortgang besproken.

Op dit moment heeft DWARS Utrecht geen leden in de campagnecommissie. Wil je het toch met iemand van het bestuur hierover hebben, stuur dan een mailtje naar secretaris.utrecht@dwars.org.

 

The campaign committee deals with the campaign for upcoming elections. At meetings the members brainstorm about cool campaign or promotional actions and the progress is discussed.

At the moment DWARS Utrecht does not have a campaign committee. If you want to talk to someone from the board about this, send an email to secretaris.utrecht@dwars.org