Bestuur / Board

Op vrijdag 23 juni 2023 is er een nieuw bestuur verkozen!!!!

Van links naar rechts / from left to right: Silvie Ruesink, Sjoerd Pol, Minne van der Mast, Julian Bos, Jona Berkers en Dees de Jong.

 

Voorzitter – Minne van der Mast (zij/haar)

Hoi lieve DWARSers! Ik ben Minne, 20 jaar en kom oorspronkelijk uit Zutphen. Ik woon nu al een tijdje in Utrecht omdat ik hier Liberal Arts & Sciences studeer met als hoofdrichting Internationale betrekkingen. Komend jaar mag ik de rol van voorzitter op me nemen, waar ik erg veel zin in heb. Als ik niet bezig ben met me druk maken om de politiek, sociale onrechtvaardigheid en klimaatverandering ben ik waarschijnlijk aan het lezen of aan het hardlopen, dus hit me up met al je leuke boekentips of als je een sportmaatje zoekt!

Contact: voorzitter.utrecht@dwars.org

 

Secretaris – Sjoerd Pol (hij/hem)

Hoi iedereen! Ik ben Sjoerd, 21 jaar jong en jullie secretaris dit jaar. Ik ben opgegroeid in Houten maar ik woon nu al weer 3 jaar in het prachtige Utrecht. Ik doe de lerarenopleiding geschiedenis dus als je een drie uur durend monoloog wil horen waarom jij ook het onderwijs in moet ben ik altijd voor je beschikbaar. Ik werk voor de Hogeschool Utrecht waar ik eerstejaars studenten begeleid. In mijn vrije tijd kijk ik graag films, lees ik of sta ik op een festival. Voel je vrij om contact met mij op te nemen voor een gesprek over onderwijs, geschiedenis, politiek, vragen of gewoon voor de gezelligheid!

Contact: secretaris.utrecht@dwars.org

 

Penningmeester −Dees de Jong (hij/hem)

Hallo allemaal, ik ben Dees. Ik ben 18 jaar oud en woon in Utrecht. Volgend jaar ga ik bestuurskunde studeren in de universiteit van Leiden, en ben ik jullie penningmeester voor het komende jaar. Als bestuurslid bij Dwars U ben ik vanzelfsprekend erg geïnteresseerd in de politiek, maar ik hou ook heel erg van Paradox en Nintendo spellen, handbal, uitgaan en doe ik mijn best om genoeg te lezen.

Contact: penningmeester.utrecht@dwars.org

 

Bestuurslid Politiek − Jona Berkers

Hoi allemaal, mijn naam is Jona, ik ben 22 jaar alweer en ik woon in Utrecht. Het komende jaar ben ik jullie bestuurslid politiek, de beste functie ;). Ook ben ik vicevoorzitter. Als ik niet met DWARS bezig ben dan ben ik vaak alsnog met politiek bezig via mijn studie geschiedenis met de specialisatie politieke geschiedenis (verassend hé?). Ook speel ik graag gitaar, zing ik België en houd ik ervan om met mijn vrienden dingen te doen.

Contact: politiek.utrecht@dwars.org 

 

Bestuurslid activiteiten −Silvie Ruesink

Hoi DWARS’ers! Komend jaar regel ik de activiteiten voor jullie. Ik ben Silvie, 22 jaar en woon in Utrecht. Heb je zin om komend jaar een specifieke activiteit te doen, dan mag je me altijd een mailtje sturen. Naast het bestuur bij DWARS studeer ik Humanistiek. In mijn vrije tijd lees ik veel over allerlei actuele maatschappelijke onderwerpen of filosofie, experimenteer ik met veganistisch koken, sport ik graag en hou ik geëngageerde gesprekken en discussies over van alles en nog wat.

Contact: activiteiten.utrecht@dwars.org

 

Bestuurslid campagne en communicatie − Julian Bos

Hey allemaal, mijn naam is Julian, ik ben 23 jaar oud en ik woon in Amersfoort. Ik studeer Global Sustainability Science in Utrecht. Dit jaar ben ik bestuurslid Campagne en Communicatie van DWARS Utrecht. In mijn vrije tijd speel ik vaak spelletjes (bord- en online), kijk ik graag voetbal of lees ik een boek. Voor mij is het belangrijkste onderwerp in de politiek de klimaatcrisis, en ik ben er van overtuigd dat dit alleen op te lossen valt door af te stappen van het idee van oneindige economische groei.

Contact: campagne.utrecht@dwars.org


A new board was elected on Friday, June 23, 2023!!!!

 

Chairperson – Minne van der Mast (she/her)

Hi dear DWARSers! I am Minne, 20 years old and originally from Zutphen. I’ve been living in Utrecht for a while now because I’m studying Liberal Arts & Sciences here with International Relations as my major. Next year I am taking on the role of chairperson, which I am very much looking forward to. When I’m not busy with politics, social injustice and climate change I’m probably reading or running, so hit me up with all your book tips or if you’re looking for a workout buddy!

Contact: voorzitter.utrecht@dwars.org

 

Secretary – Sjoerd Pol (he/him)

Hi everybody! I am Sjoerd, 21 years young en your secretary this year. I grew up in Houten but I have been living in Utrecht for already 3 years in the beautifull Utrecht. I’m studying the teachers education for history, so if you want to hear a 3 hour monologue why you should too choose a career in education I wil always make time for that. I work for the Hogeschool Utrecht where I help first year students. In my free time I like to watch movies, read or attend a festival. Feel free to contact me for a conversation about education, history, politics, questions or just for fun!

Contact: secretaris.utrecht@dwars.org

 

Treasurer – Dees de Jong (he/him)

Hi everybody, I a Dees. I am 18 years old and live in Utrecht. I am going to study public administration next year at the university of Leiden, and I am your treasurer next year. As a member of the board I am logically very interested in politics, but I also love Paradox and Nintendo games, handball, going out and I try to read enough.

Contact: penningmeester.utrecht@dwars.org

 

Boardmember politics − Jona Berkers (he/him)

Hi everybody, my name is Jona, I am already 22 years old and live in Utrecht. For the next year I will be your boardmember politics, the best job ;). I am also the vice-chairperson. If I am not busy with DWARS I am surprisingly still busy with politics through my study history with the specialization political history (surprise). I also play the guitar, sing Belgium (a popular Dutch song) and love to do things with friends.

Contact: politiek.utrecht@dwars.org 

 

Boardmember activities − Silvie Ruesink (she/her)

Hello DWARSer, I will be organising activities for you coming year. I am Silvie, 22 years old and live in Utrecht. If you want to do a specific activity feel free to mail me. I study humanistics besides being on the board of DWARS Utrecht. I like to read about actual social subjects or philosophy, experiment with vegan cooking, I love to sport and hold engaged conversations about everything and nothing.

Contact: activiteiten.utrecht@dwars.org

 

Boardmember campaign and communication − Julian Bos (he/him)

Hi everybody, my name is Julian, I am 23 years old and live in Amersfoort. I study Global Sustainability Science in Utrecht. I will be the board member fo campaign and communication for DWARS Utrecht this year. In my free time I often play games (board- and online), watch football or read a book. For me the most important subject in politics is the climatecrisis, and I am convinced this can only be solved by rejecting the idea of endless economic growth.

Contact: campagne.utrecht@dwars.org