Contact

Welkom bij DWARS Utrecht! Heb je vragen, of wil je gewoon een keertje komen kijken? Neem dan contact met ons op via het algemene e-mail adres hieronder. Zoek je contact over een specifiek onderwerp met één van de bestuursleden van DWARS Utrecht? Hieronder vindt je de betreffende contactgegevens.

Welcome to DWARS Utrecht! If you have any questions or do you want to come and have a look? Contact us via the general e-mail address down below. Are you looking for contact with one of the board members of DWARS Utrecht about a specific subject? Below you can find their contact details.

utrecht@dwars.org

 


Politieke en externe organisaties, pers / political and external organisations, press

Onze voorzitter leidt en vertegenwoordigt de afdeling. De pers of politieke/overige organisaties kunnen dan ook met de voorzitter contact opnemen over alle zaken van DWARS Utrecht.

Our chairman leads and represents DWARS Utrecht. The press and political/other organisations can contact the chairman about everything of DWARS Utrecht.

Minne van der Mast
voorzitter.utrecht@dwars.org

 


Leden en geïnteresseerden / members and those interested

Wil je misschien lid worden van DWARS Utrecht en wil je een keer komen kijken? Of heb je vragen over je inschrijving? Neem dan contact op met onze secretaris. De secretaris houdt zich onder meer bezig met (mogelijke) nieuwe leden, de ledenadministratie en de nieuwsbrief.

Would you like to become a member of DWARS Utrecht, would you like to come take a look or do you have questions about your registration? Please contact our secretary. The secretary deals with (potential) new members, the membership administration and the newsletter.

Sjoerd Pol
secretaris.utrecht@dwars.org

 


Declaraties en toegankelijkheid / Declarations and accessibility

De financiën worden geregeld door de penningmeester. Wij vinden het belangrijk dat al onze leden bij activiteiten aanwezig kunnen zijn; de kosten mogen geen drempel vormen. Zijn de kosten toch te hoog voor je? Neem dan contact op met de penningmeester. Verder kun je bij de penningmeester uitgaven voor DWARS Utrecht (bijvoorbeeld boodschappen voor een activiteit) declareren.

The finances are handled by the treasurer. It is important to us that all members can attend activities; the costs should not be an obstacle. Are the costs too high for you? Please contact the treasurer. You can also declare expenses for DWARS Utrecht with the treasurer (for example groceries for an activity).

Dees de Jong
penningmeester.utrecht@dwars.org

 


Politiek-inhoudelijke kwesties / political issues

Ons bestuurslid politiek is aanwezig bij fractievergaderingen van GroenLinks Utrecht en richt zich op de politieke lijn van de afdeling. Voor politiek-inhoudelijke vragen kun je een berichtje sturen naar dit bestuurslid.

Our board member for politics attends the political meetings of GroenLinks Utrecht and focuses on the political way of the department. For questions concerning politics, please send a message to this board member.

Jona Berkers
politiek.utrecht@dwars.org

 


Sociale media en promotie / social media and promotion

Onze sociale media-expert weet evenementen en acties als de beste te promoten. Ook leidt deze persoon de campagne voor verkiezingen. Voor vragen of creatieve campagne-ideeën kun je bij dit bestuurslid terecht

Our social media expert knows how to promote events and promotions like the best of them. This person also leads the campaign for elections. Do you have a question or campaign ideas? You can contact this board member.

Julian Bos
campagne.utrecht@dwars.org

 


Activiteiten / activities

De activiteiten worden georganiseerd door het bestuurslid activiteiten. Heb je vragen over een activiteit, of heb je een leuk idee voor iets wat wij als afdeling kunnen organiseren? Neem dan contact op met ons bestuurslid activiteiten.

The activities are organised by our board member for activities. Do you have questions about an activity, or do you have a great idea for something we as DWARS Utrecht can organise? Contact our board member of Activities.

Silvie Ruesink
activiteiten.utrecht@dwars.org

 


Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter, and abonneer je op de nieuwsbrief!

Follow us on Facebook, Instagram and Twitter, and subscribe to our newsletter!