Contact

Algemeen / general

Welkom bij DWARS Utrecht! Heb je vragen, of wil je gewoon een keertje komen kijken? Neem dan contact met ons op.

Welcome to DWARS Utrecht! If you have any questions or do you want to come and have a look? Contact us via the general e-mail address down below.

utrecht@dwars.org

 


Politieke en externe organisaties, pers / political and external organisations, press

Onze voorzitter leidt en vertegenwoordigt de afdeling. De pers of politieke/overige organisaties kunnen dan ook met hem contact opnemen.

Our chairman leads and represents DWARS Utrecht. The press and political/other organisations can contact him about everything of DWARS Utrecht.

Arthur Eveleens
voorzitter.utrecht@dwars.org

 


Leden en geïnteresseerden / members and those interested

Wil je misschien lid worden van DWARS Utrecht en wil je een keer komen kijken? Of heb je vragen over je inschrijving? Neem dan contact op met onze secretaris. Zij houdt zich onder meer bezig met (mogelijke) nieuwe leden, de ledenadministratie en de nieuwsbrief.

Would you like to become a member of DWARS Utrecht, would you like to come take a look or do you have questions about your registration? Please contact our secretary. She deals with (potential) new members, the membership administration and the newsletter.

Pien Slooter
secretaris.utrecht@dwars.org

 


Declaraties en toegankelijkheid / 

De financiën worden geregeld door de penningmeester. Wij vinden het belangrijk dat al onze leden bij activiteiten aanwezig kunnen zijn; de kosten mogen geen drempel vormen. Zijn de kosten toch te hoog voor je? Neem dan contact op met Gijs; hij helpt je graag. Verder kun je bij Gijs uitgaven voor DWARS Utrecht (bijvoorbeeld boodschappen voor een activiteit) declareren.

The finances are handled by the paymaster. It is important to us that all members can attend activities; the costs should not be an obstacle. Are the costs too high for you? Please contact Gijs; he is happy to help. You can also declare expenses for DWARS Utrecht with Gijs (for example groceries for an activity).

Gijs Broere
penningmeester.utrecht@dwars.org

 


Politiek-inhoudelijke kwesties  

Ons bestuurslid Politiek is aanwezig bij fractievergaderingen van GroenLinks Utrecht en richt zich op de politieke lijn van de afdeling. Voor politiek-inhoudelijke vragen kun je haar een berichtje sturen.

Our board member for politics attends the political meetings of GroenLinks Utrecht and focuses on the political way of the department. For questions concerning politics, please send her a message.

Sheila Guha Thakurta
politiek.utrecht@dwars.org

 


Sociale media en promotie

Sterre is onze sociale media-expert en weet evenementen en acties als de beste te promoten. Ook leidt ze de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor vragen of creatieve campagne-ideeën kun je bij haar, ons bestuurslid Campagne & Communicatie, terecht.

Sterre is our social media expert and knows how to promote events and actions best. She also leads the campaign for the elections to the House of Representatives. For questions or creative campaign ideas, please contact her, our board member Campaign & Communications.

Sterre D’Agata
campagne.utrecht@dwars.org

 


Activiteiten

De activiteiten worden georganiseerd door Rens. Heb je vragen over een activiteit, of heb je een leuk idee voor iets wat wij als afdeling kunnen organiseren? Neem dan contact op met ons bestuurslid Activiteiten.

The activities are organised by Rens. Do you have questions about an activity, or do you have a great idea for something we as DWARS Utrecht can organise? Contact our board member of Activities.

Rens Kersbergen
activiteiten.utrecht@dwars.org

 


 

Follow us on Facebook, Instagram and Twitter, and subscribe to our newsletter!