Vacatures / Vacancies

Vacature algemeen bestuurslid (10 uur per week)

DWARS Utrecht zoekt bestuursleden! Voor het jaar 2022-2023 is het bestuur van DWARS op zoek naar algemene bestuursleden. Als bestuur van de afdeling organiseer je leuke en leerzame activiteiten voor de leden. Verder zorg je voor een gezellige sfeer binnen de afdeling en vertegenwoordig je de idealen van DWARS binnen Utrecht.

Een algemeen bestuurslid kan zich met allerlei taken bezighouden. Denk aan een politiek-inhoudelijke functie waarbij je aansluit bij de fractievergaderingen van GroenLinks in gemeente en provincie, of een meer organisatie-gerichte functie waarbij je helpt de leukste activiteiten te plannen. Ook kan je je bezig houden met de campagne voor de aankomende Provinciale Statenverkiezingen en/of de sociale media posts van DWARS Utrecht.

Waarom zou je bestuurslid worden? Je kan hier veel van leren. We verwachten niet dat je al alles weet en kan voor je begint, want DWARS is juist te plek om dit te leren. Verder is een bestuursfunctie ook de perfecte kans om mensen van DWARS en andere politieke jongerenorganisaties te ontmoeten.

Lijkt dit je wel wat? Of wil je hier meer over weten? Stuur dan een berichtje naar utrecht@dwars.org en dan vertellen we graag meer.

 

Vacancy general board member (10 hours per week)

DWARS Utrecht is looking for board members! For the year 2022-2023 the board of DWARS is looking for general board members. As a board member of the department you will organize fun and educational activities for the members. Furthermore, you will ensure a pleasant atmosphere within the department and you will represent the ideals of DWARS within Utrecht.

A general board member can be involved in all kinds of tasks. For example, a political function where you join the political group meetings of GroenLinks in the municipality and province, or a more organisation-oriented function where you help plan the best activities. You can also get involved with the campaign for the upcoming Provincial Council elections and/or the social media posts of DWARS Utrecht.

Why become a board member? You can learn a lot here. We do not expect you to know everything before you start, because DWARS is just the place to learn it. A board position is also the perfect opportunity to meet people from DWARS and other political youth organisations. 

Does this sound like something you would like to do? Or would you like to know more about it? Send a message to utrecht@dwars.org and we will be happy to tell you more.