Over ons

DWARS is de politieke jongerenorganisatie die verbonden is aan GroenLinks: Groen, Sociaal en Vrijzinnig. Het doel van DWARS is om mensen op een gezellige manier kennis te laten maken met politiek. Daarnaast proberen we via contact met GroenLinks, berichten in de media en acties de Nederlandse politiek te beïnvloeden. DWARS Leiden-Haaglanden is de lokale afdeling van DWARS voor een deel van Zuid-Holland.

Oprichting

DWARS Leiden-Haaglanden is in het najaar van 2014 opgericht na een fusie van de afdelingen Den Haag en Leiden. Beide afdelingen waren niet meer actief, maar er bleek nog genoeg animo te zijn voor een lokale afdeling. In 2014 is er een hoop voorbereidingswerk gedaan en op 30 oktober kon de afdeling officieel opgericht worden. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een levendige afdeling met een grote actieve kern.

Gemeentes

De afdeling zit vooral in Leiden, Den Haag en Delft, maar we hebben ook kleinere gemeentes. Een keer in de twee weken organiseren wij een activiteit. Verder zijn we actief in verschillende GroenLinks-afdelingen in de regio en werken we veel samen met andere organisaties. Onze gemeente die wij dit jaar wat meer in het zonnetje willen zetten is onze speciale knuffelgemeente Zoetermeer!

Samenwerking

We werken voornamelijk samen met het bestuur en de fracties van GroenLinks in Den Haag, Leiden en Delft. Ook kijken we zo nu en dan om het hoekje bij andere besturen binnen onze afdeling. Daarnaast werken we ook nog samen met de lokale afdelingen van de andere politieke jongerenorganisaties (PJO’s). Het is natuurlijk leuk om met mensen te praten die dingen vanuit een ander perspectief zien en samen organiseren we interessante inhoudelijke activiteiten.

Meer weten?

Om meer over ons te weten te komen, kijk dan ook naar onze pagina met belangrijke documenten, leer je huidige bestuur kennen en kijk naar onze vaste tradities.