Contactpersonen

Mocht je contact met ons op willen nemen, dan kan dat via de directe personen of via het algemene contactformulier. Ook hebben we een ideeënbus.

We zijn telefonisch of via de mail bereikbaar. Ons algemene mailadres is leiden-haaglanden@dwars.org.

Voor specifieke vragen kun je mailen naar:

    • Delfine Rood (voorzitter): pers, acties, organisatie | voorzitter.leiden-haaglanden@dwars.org of tel:
    • Marieke Zomerdijk (secretaris): agenda, activiteiten, persoonlijke omstandigheden, lidmaatschap | secretaris.leiden-haaglanden@dwars.org
    • Wietse van de Bos (penningmeester): betalingen, financiën lidmaatschap | penningmeester.leiden-haaglanden@dwars.org
    • Soesha Sandker (promotie & ledenwerving): promotie, bestuurstelefoon, social media, ledenwerving | promoledenwerving.leiden-haaglanden@dwars.org
    • Tom Twigt & Stein Jonker (algemeen bestuurslid) kun je bereiken via: algemeen.bestuurslid.leiden-haaglanden@dwars.org