Contactpersonen

Mocht je contact met ons op willen nemen, dan kan dat via de directe personen of via het algemene contactformulier. Ook hebben we een ideeënbus.

We zijn telefonisch of via de mail bereikbaar. Ons algemene mailadres is leiden-haaglanden@dwars.org.

Voor specifieke vragen kun je mailen naar:

  • Sem Grootscholten (voorzitter): pers, acties, organisatie | voorzitter.leiden-haaglanden@dwars.org of tel: +31 6 30 30 82 27
  • Jannet Harthoorn (secretaris): agenda, activiteiten, persoonlijke omstandigheden, lidmaatschap | secretaris.leiden-haaglanden@dwars.org
  • Daan de Leur (penningmeester): betalingen, financiën lidmaatschap | penningmeester.leiden-haaglanden@dwars.org
  • Sara van Hees (promotie & ledenwerving): promotie, bestuurstelefoon, social media, ledenwerving | promoledenwerving.leiden-haaglanden@dwars.org
  • Devy Oedairam, Pauline Thoomes en Soesha Sandker (algemeen bestuurslid) kun je bereiken via: algemeen.bestuurslid.leiden-haaglanden@dwars.org