nieuwsbericht

Campagnecommissie: meld je aan!

17 augustus 2023

Wil jij je deze verkiezingen inzetten voor een groener en socialer Nederland? Word dan actief bij de campagnecommissie van DWARS Leiden-Haaglanden!

Als lid van de campagnecommissie houd je je bezig met de organisatie en uitvoering van de campagne voor aankomende Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. Bij vergaderingen bespreken de commissieleden ideeën over campagne- of promotieacties en de voortgang van de campagne. Het gaat dan bijvoorbeeld om het op touw zetten en uitvoeren van de campagne-aftrap, flyeracties, huis-aan-huizen en andere ludieke acties. En dat alles is mogelijk in samenwerking met de Jonge Socialisten.

Aanmelden kan tot 9 september door het formulier hieronder in te vullen!

Heb jij vragen over deze commissie of heb jij een goed idee? Stuur dan een mailtje naar algemeen.bestuurslid.leiden-haaglanden@dwars.org

 

Do you want to work for a greener and more social Netherlands in these elections? Then join the campaign committee of DWARS Leiden-Haaglanden!

As a member of the campaign committee you are responsible for the organization and execution of the campaign for the upcoming national parliamentary elections on November 22, 2023. At meetings, committee members discuss ideas about campaign or promotional actions and the progress of the campaign. This includes, for example, launching and implementing the campaign kickoff, flyer actions, door-to-door and other fun actions. And all this is possible in cooperation with the Young Socialists of the Dutch Labour Party PvdA.

Sign up until September 9 by filling out the form below!

Do you have questions about this committee or do you have a good idea? Then send an email to algemeen.bestuurslid.leiden-haaglanden@dwars.org