nieuwsbericht

DWARS bij DUWO

19 januari 2023

(English below)

Veel van jullie zullen vorig jaar van studentenwoningcorporatie DUWO gehoord hebben dat je servicekosten door de hoge energieprijzen fors zullen stijgen. Tegelijkertijd zitten talloze studenten in slecht geïsoleerde woningen. Samen met andere jongerenorganisaties hebben we een brief gestuurd, en gister gingen we samen met de Jonge Socialisten, PINK in gesprek met de directeur van DUWO Leiden. Deze brief kun je hieronder vinden! Onze conclusies:

-DUWO is helaas te laat begonnen met verduurzamen, maar ziet het belang nu wel in.
-De communicatie met bewoners over hun verduurzamingsplannen moet veel beter.
-De “quick wins” van bijvoorbeeld radiatorfolie kunnen niet snel genoeg gaan.
-Bewoners van slecht geïsoleerde woningen verdienen lagere huren.

Het was een goed gesprek waar de directeur veel van hun uitdagingen bij verduurzamen heeft uitgelegd. We hebben de toezegging gekregen dat ze op korte termijn hun plannen met de huurders zullen communiceren en met de quick wins bezig gaan. Ook ons standpunt over lagere huren voor slecht geïsoleerde woningen zal in ieder geval op bestuursniveau op de agenda staan.
We zijn blij met de constructieve opstelling van DUWO, maar houden in de gaten of het niet bij mooie woorden blijft.

PS: DUWO is best okay, maar fuck private pandjesparasieten natuurlijk <3

DWARS at DUWO

Last year many of you have heard from student housing corporation DUWO that your service costs will rise significantly due to high energy prices. At the same time, lots of students are living in poorly insulated homes. Together with other youth organizations, we have sent a letter to address this. Yesterday we went together with the Young Socialists, PINK to talk with the director of DUWO Leiden. Our conclusions:

 • DUWO unfortunately started with making their buildings more sustainable too late, but now sees the importance.
 • DUWO needs to improve communication with residents about their sustainability plans.
 • The “quick wins” of radiator foil, for example, can’t happen soon enough.
 • Residents of poorly insulated homes deserve lower rents.
 • It was a good conversation where the director explained many of their challenges in isolating their buildings.  DUWO committed to communicating their plans with the tenants in the short term and work on the quick wins. Our opinion on lower rents for poorly insulated homes will be put on the agenda at the board level.
  We are pleased with DUWO’s constructive attitude, but we will keep an eye on whether they won’t keep it at nice words.

  PS: DUWO is okay, but obviously fuck private leeching landlords <3

  Hieronder de originele brief die we hebben mede-ondertekend: