nieuwsbericht

Nieuw bestuur!

26 januari 2017

Gisteren hebben we weer een succesvolle algemene ledenvergadering gehouden in Delft. Er waren veel nieuwe leden met frisse ideeën voor de afdeling. We hebben ons politieke programma gepresenteerd en bestuursverkiezingen gehouden.

Tijdens de verkiezingen hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Bastiaan Meijer​ en is Joost Schrieks​ verkozen tot de nieuwe penningmeester. We willen Bastiaan heel erg bedanken voor zijn inzet het afgelopen jaar en wensen Joost veel succes met zijn nieuwe functie! De rest van het vorige bestuur is herkozen voor hun oude functie (W.K.​ als voorzitter, Hessel Hoekstra​ als secretaris. Isabel Bos​ als promotie en ledenwerving en Loes Veeger​, Stefan Harmsen​ en Ben Fraters​ als algemene bestuursleden). Komende periode hebben we er weer zin in!

Het komende halfjaar wordt Zoetermeer​ onze knuffelgemeente, en we kijken uit naar de samenwerking met de afdeling!