nieuwsbericht

‘Haha nee’ van college tegen raadsmeerderheid voor etnisch profileren-motie is schande.

30 juni 2016

Op donderdag 30 juni diende GroenLinks Den Haag een motie in voor onderzoek naar middelen die etnisch profileren door de politie tegen moeten gaan, bijvoorbeeld met stopformulieren. Deze motie werd met een meerderheid in de raad aangenomen. Desondanks verklaarde burgemeester Jozias van Aartsen dat het college deze motie niet uit wilde voeren. GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns diende naar aanleiding hiervan een motie van treurnis in. Geen enkele andere partij steunde dit, hoewel ze wel uitspraken de situatie treurig te vinden.

“Als we met jongeren uit de Schilderswijk spreken, vertellen we hun dat ze met een potlood hun stem moeten laten horen. Nu het college “fuck you” gezegd heeft door een meerderheid in de Raad te negeren, hoe moeten we deze jongeren vertellen dat ze vertrouwen moeten hebben in de politiek en de politie?” aldus W.K., voorzitter van de GroenLinkse jongeren. “Dat Arjen Kapteijns, ondanks een gebrek aan steun, voor juist deze monddood gemaakte groep blijft staan, getuigt van moed.”

De GroenLinkse jongeren roepen de raad op om in verzet te komen tegen dit ondemocratische gedrag van het Haagse college en vast te houden aan de uitvoering van de motie.