nieuwsbericht

DWARS Leiden-Haaglanden: “PVV, Schaam je!”

07 juni 2016

Tijdens de raadsvergadering van de Haagse gemeenteraad op donderdag 9 juni 2016 leverde de PVV maar liefst negen moties in, waarvan er zeven een verband hadden met de Islam. Volgens de GroenLinkse jongeren zijn meerdere van deze moties niet alleen erg discriminerend voor moslims in Den Haag, maar ook enorm xenofoob. Ze zijn vrijdag de stad in gegaan om te praten met islamitische Hagenezen over wat dit soort moties veroorzaakt.

β€œHoewel het niet illegaal is om dit soort moties in te dienen, moet de PVV zich wel realiseren dat ze met dit soort kansloze haatretoriek medemensen echt pijn doen en de samenleving splitsen. Kinderen leggen we uit dat ze elkaar niet moeten buitensluiten en niet mogen pesten, maar blijkbaar moeten dat de PVV nog uitgelegd worden. PVV, schaam je.” aldus DWARS-voorzitter W.K.

Om de PVV een beeld te geven van wat hun moties bij mensen teweegbrengt gingen de GroenLinkse jongeren de straat op om te praten met de Haagse moslimgemeenschap.

β€œDit doet pijn.” is een veelgehoorde reactie. Ook merken veel mensen op dat dit soort moties radicalisering en de tweedeling in de samenleving alleen maar vergroot.

DWARS roept de PVV op te stoppen met kansloze haatdragende moties die alleen maar pijn en haat aanrichten.

(De volgende moties zijn o.a. tijdens de algemene beschouwingen door de PVV ingediend:

  1. Geen schorsing in verband met de ramadan

  2. Verzoekt het college: na te gaan in hoeverre gemeentelijk subsidiegeld gebruikt wordt voor activiteiten die de islam promoten, zoals de recente ramadan-activiteiten door het gesubsidieerde theater De Vaillant

  3. Verzoekt het college: het terugdringen van de islamisering onderdeel uit te laten maken van haar gemeentelijk beleid;

  4. Verzoekt het college: ook tijdens de mohammedaanse vastenmaand en het Suikerfeest leerplichtinspecties uit te voeren;

  5. Verzoekt het college: de mogelijke komst van een islamitische middelbare school in Den Haag tegen te houden.

  6. Verzoekt het college: geen enkele statushouder en asielzoeker in onze stad op te nemen;

  7. Verzoekt het college: de samenwerking van de Haagse politie met de As-Soennah Moskee te beΓ«indigen;)