Nieuws

DWARS Utrecht scherpt het politiek programma aan

10 november 2021

Afgelopen zondag was de algemene ledenvergadering van GroenLinks Utrecht.
Hier kregen de leden van GroenLinks de mogelijkheid om wijzigingsvoorstellen in
te dienen voor het politiek programma. DWARS Utrecht heeft dit gedaan,
waardoor het jongerenperspectief nog beter doorklinkt in het programma. Hier
vind je op een rij wat we hebben voorgesteld, en wat het definitieve programma
heeft gehaald.

In het hoofdstuk Zekerheid en perspectief over werk wordt stagediscriminatie
extra benoemd naast arbeidsdiscriminatie, omdat veel jongeren die op zoek zijn
naar een stage hier tegenaan lopen. Daarnaast staat nu in hetzelfde hoofdstuk
dat werken geen doel op zich is, en dat naast werk vrijwilligerswerk net zo goed
ingezet kan worden als middel om te herstellen van psychische kwetsbaarheid.
Ook hebben we een punt aangescherpt dat er in begeleiding naar werk altijd
passend werk gezocht moet worden. 

Verder staat in dit hoofdstuk dat de gemeente actief omscholing moet stimuleren voor banen met maatschappelijke waarde. In het bijzonder hebben
wij banen in de energietransitie toegevoegd.

In het hoofdstuk Energie voor de toekomst hebben we een punt aangescherpt
dat Utrecht niet alleen sneller wíl, maar sneller gáát afbouwen van aardgas dan
de landelijke overheid om een voorbeeld te zijn voor de rest van het land.

In het hoofdstuk Meer gelijkheid in de zorg staat nu dat we ook
ervaringsdeskundigen inzetten voor voorlichting bij jeugdhulp.
Ervaringsdeskundigen hebben een unieke kijk op de problemen van jongeren, en
hier moeten we meer gebruik van maken.

Ook hebben we toegevoegd dat de gemeente laagdrempelige voorzieningen in gaat zetten om jongeren te helpen zonder drempels. Er zijn nu al projecten die laten zien dat vrijblijvend, zonder
afspraak en anoniem praten met professionals voor sommige jongeren goed helpt.

Ook hebben we in dit hoofdstuk een punt toegevoegd dat werkgevers psychische
gezondheidsproblemen bespreekbaar moeten maken op de werkvloer, en
(financieel) gestimuleerd moeten worden om mensen met psychische
kwetsbaarheden aan te nemen. Op deze manier krijgen ook kwetsbare mensen
een eerlijke kans om een plek te vinden.

In het hoofdstuk Goed onderwijs voor iedereen staat nu dat jongeren structureel
mee moeten praten met het beleid over jongeren van de gemeente. Zo geeft de
gemeente het goede voorbeeld hoe we inclusief beleid vormen door niet over,
maar met mensen te praten.

DWARS Utrecht heeft als doel om GroenLinks scherp te houden. Op deze manier
oefenen we invloed uit op de politieke lijn en de houding van GroenLinks de
komende vier jaar om GroenLinks nog socialer, groener en inclusiever te maken.

Gerelateerd Nieuws

Nieuws

Nieuw bestuur! / New board!

Op de zomer-AAV van DWARS Utrecht, die plaatsvond op vrijdag 23 juni 2023, is het nieuwe bestuur van…

24 juni 2023
Nieuws, Opinie

Over linkse samenwerking

Op dinsdag 13 juni hield GroenLinks een ledengesprek over de linkse samenwerking tussen GroenLinks e…

17 juni 2023
Nieuws

Politiek Café: jij bent niet alleen

Angst, depressie, eetstoornissen en andere mentale problemen is een slopende strijd voor jongeren di…

18 april 2023