Nieuws

Politiek Café: jij bent niet alleen

18 april 2023

Angst, depressie, eetstoornissen en andere mentale problemen is een slopende strijd voor jongeren die hun welzijn, relaties, prestaties en toekomstperspectieven kan verwoesten en dit alles in een wereld die al onzeker is voor jonge mensen. Deze problematiek is actueler dan ooit, en daarom organiseerden we samen met GroenLinks Utrecht een politiek café over de mentale gezondheid van jongeren. Wat kan de politiek in Utrecht doen?

Tijdens de avond kwam GZ-psycholoog Lars van Kessel langs om wat te vertellen over de theorie en zijn ervaringen met mentale klachten bij jongeren. Daarna ging de voorzitter van DWARS Utrecht Gijs Broere in gesprek met Julia Kleinrensink, de fractievoorzitter van GroenLinks Utrecht, over wat de Utrechtse politiek kan doen.

Benieuwd naar deze avond? Kijk hier de video terug: https://www.youtube.com/watch?v=s4Un4WKKezY 

 


Anxiety, depression, eating disorders, and other mental health issues are a debilitating struggle for young people that can destroy their well-being, relationships, performance, and future prospects, all in a world that is already uncertain for young people. This issue is more relevant than ever, which is why we, together with GroenLinks Utrecht, organized a political café on the mental health of young people. What can politics in Utrecht do?

During the evening, GZ psychologist Lars van Kessel came by to talk about the theory and his experiences with mental health problems in young people. After that, the chair of DWARS Utrecht, Gijs Broere, spoke with Julia Kleinrensink, the faction leader of GroenLinks Utrecht, about what the Utrecht politics can do.

Curious about this evening? Watch the video here (in Dutch): https://www.youtube.com/watch?v=s4Un4WKKezY