Europees Parlement

Interview met kandidaat Kim van Sparrentak #7

18 mei 2019

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben Kim van Sparrentak. Ik ben opgegroeid in Middelburg, Zeeland. Nu woon ik, na omzwervingen via Amsterdam, Wageningen en Wellington (Nieuw-Zeeland) in Rotterdam.

Waarom heb je jezelf verkiesbaar gesteld?

Ik heb mezelf verkiesbaar gesteld voor de Europese Parlementsverkiezingen, omdat ik niet langer aan de zijlijn wil staan. De status quo-politiek van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat we méér CO2 zijn gaan uitstoten, de rechten van arbeiders steeds minder zijn geworden en iedereen die anders dan de norm is minder ruimte heeft gekregen om zichzelf te zijn in Europa. De komende vijf jaar worden cruciaal: kiezen we voor een Europa dat de leider is op het gebied van klimaatactie? En als we dat doen, zorgen we er dan écht voor dat er niemand achter blijft en dat de vervuiler betaalt? Ook moeten we keihard gaan werken aan een socialer Europa: een Europa dat werkt voor de belangen van mensen in plaats van die van de grote multinationals.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik heb altijd gewerkt op het snijvlak van milieu en mensen. Ik heb onderzoek gedaan naar de positieve effecten op de volksgezondheid van duurzaam verkeer. Daarna heb ik bij Milieudefensie gewerkt aan de campagne die de Staat heeft aangeklaagd om de luchtkwaliteit in Nederland op peil te krijgen. Momenteel werk ik voor WISE, een energie-NGO. Wij streven naar een 100% hernieuwbare en eerlijke energievoorziening. Ik ben een campaigner, gecrowdfund door driehonderd mensen en zes gemeenten die zich zorgen maken om twee kernreactoren net over de Belgische grens, waar scheurtjes zijn ontdekt in het reactorvat. Ook hier gaat het over volksgezondheid, maar ook over de transitie naar een democratischere energievoorziening, waarbij burgers meer zeggenschap hebben over hoe een primaire levensbehoefte als energie wordt opgewekt en wie daarvan kan profiteren.

Heb je altijd al politieke ambities gehad?

Ik heb altijd ambities gehad om dingen te veranderen en bij te dragen aan een minder vervuilde en eerlijkere wereld. Me verkiesbaar stellen is daar voor mij een logische stap in.

Wat vind je de belangrijkste onderwerpen bij deze verkiezingen?

Ik denk dat deze verkiezingen verder gaan dan onderwerpen. Het gaat echt over de vraag wat voor soort Europa we willen. De afgelopen decennia hadden de christen- en sociaaldemocraten de macht in handen; dat gaat na deze verkiezingen echt veranderen. We zien dat het status quo-beleid van de afgelopen jaren ons helemaal nergens gebracht heeft. Sterker nog: we zijn meer gaan uitstoten, de arbeidsmarkt is oneerlijker geworden en grote bedrijven kunnen nog steeds op allerlei manieren regels en belasting omzeilen. Deze verkiezingen moeten gaan over het Europa dat we willen. Kiezen we voor een duurzaam, vrij, inclusief, tolerant en sociaal Europa, of laten we het zo?

Waarom is het belangrijk dat jongeren gaan stemmen?

Europa heeft heel veel invloed op klimaat- en milieubeleid. Als we nu niet snel het tij keren, dan wordt het voor onze generatie en volgende generaties een stuk minder plezierig om te leven op onze aarde. Daarnaast zie je dat alles betreffende jongeren vaak één van de eerste dingen is waarop bezuinigd wordt. Momenteel bijvoorbeeld door de Council of Europe, maar ook door stagiairs niet meer te betalen. Het is echt heel belangrijk dat jongeren meebeslissen over degenen die hen vertegenwoordigen en ervoor zorgen dat hun rechten gewaarborgd worden.

Wat wil/kun je voor jongeren betekenen in het Europees Parlement?

Allereerst wil ik blijven strijden voor eerlijk klimaatbeleid. Daarnaast kunnen we er in het Europees Parlement voor zorgen dat de arbeidsmarkt eerlijker wordt voor jongeren. Het werkeloosheidspercentage onder jongeren is nog steeds ontzettend hoog, waardoor jongeren nóg sneller uitgebuit worden. Als voorzitter van FYEG heb ik me ingezet om onbetaalde en slechtbetaalde stages en Deliveroo-achtige constructies hoger op de agenda te krijgen binnen de Europese Groenen. Zorgen dat we eerlijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt blijft een belangrijk onderwerp voor me.

Hoe wil je jongeren meer gaan bereiken en betrekken bij de Europese politiek?

Volgens mij is in gesprek blijven cruciaal, zowel via sociale media als door in gesprek te gaan over Europese politiek. De Brusselse politiek kan zo ontzettend ver weg en ingewikkeld lijken, terwijl er gewoon heel concrete voorbeelden zijn waar Europa invloed op heeft. Daar kunnen we het best wat vaker over hebben.

Als je al je plannen zou moeten samenvatten in één zin, wat zou die zin dan zijn?

Ik wil een eerlijk Europa, waar mensen en klimaat centraal staan en iedereen zichzelf kan zijn.

Wat is je lievelingsdier?

Een pinguïn!

Wat is je guilty pleasure?

Catfish: The TV Show.

Gerelateerd Nieuws

Europees Parlement

Interview met kandidaat Sjoukje van Oosterhout #12

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben Sjoukje van Oosterhout, net 26 jaar, en woon al bijna d…

17 mei 2019