Women’s march

Op 5 maart is er een vrouwenmars. Stichting WMNL organiseert deze actie. Bij de vrouwenmars willen we wij o.a. aandacht vragen voor: geweld tegen vrouwen, economische ongelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, LHBTQ+ rechten, rechten voor vrouwen met een beperking, een ongelijkwaardig onderwijssysteem, ongelijke vertegenwoordiging in de media en de politiek.

On the 5th of March, there is a women’s march. The WMNL Foundation organises this protest. At the women’s march, we raise awareness for: violence against women, economic inequality, sexual and reproductive health and rights, LGBTQ+ rights, rights for women with disabilities, unequal education system and unequal representation in the media and politics.

  • Locatie: Amsterdam
  • Afdeling: DWARS Utrecht
  • Tijd: 05 March 2022 Nog bekend te maken