Protest say no more

Kom 22 januari naar het Stationsplein in Utrecht voor het protest van Say No More. Say No More is een protestorganisatie die zich inzet tegen seksuele intimidatie. Begin 2020 waren er ruim 200 meldingen van seksuele intimidatie in het OV. Veel personen die seksueel geïntimideerd worden maken hier niet eens melding van. Het echte aantal gevallen ligt in werkelijkheid dus nog veel hoger. Sta hier tegen op, kom in actie en wees er bij! Dit is een protest dat niet door DWARS wordt georganiseerd maar wel goed bij DWARS aansluit. We verzamelen om 13.45 voor het NH hotel.

 

Come to Stationsplein in Utrecht on January 22th for the Say No More protest. Say No More is a protest organisation that fights against sexual harassment. At the beginning of 2020, there were over 200 reports of sexual harassment in public transport in the Netherlands. Many people who were sexually harassed have not even reported it. The real number of cases is therefore much higher. Stand up against sexual harassment and take action! We gather around 13.45 in front of the NH hotel.

  • Locatie: Jaarbeursplein, Utrecht
  • Afdeling: DWARS Utrecht
  • Tijd: 22 January 2022 14.00