Demonstratie: Utrecht voor een Humaan Asielbeleid

Iedereen heeft de onmenselijke beelden uit Ter Apel gezien: gevluchte mensen sliepen in de regen buiten en kregen geen tenten, poncho’s of dekens. Voor het eerst startte Artsen Zonder Grenzen een missie in Nederland.

Als reactie sloot het kabinet een ‘asieldeal’ die een schending is van mensen- en kinderrechten. En ook nu nog slapen asielzoekers in zeer slechte omstandigheden verspreid door heel het land, wachten mensen extreem lang op de uitslag van hun asielprocedures, en heeft de overheid hereniging met gezinsleden die vast zitten in levensgevaarlijke situaties onmogelijk gemaakt.

Op zaterdag 17 september organiseert een groep Utrechters samen met miGreat een demonstratie voor oplossingen, die niet mensenrechten schenden maar die zowel goed zijn voor migranten als Nederlandse burgers. Want dat kan. DWARS Utrecht steunt deze boodschap en zal aanwezig zijn bij dit protest.

Loop ook met ons mee! Het begint om 16:00 bij het Domplein. Heb je vragen of wil je van te voren met ons een plek afspreken om te ontmoeten, stuur dan een mailtje naar dwars@utrecht.org.

Meer info over de demonstratie vind je op Facebook en Instagram.

 

Everyone has seen the inhumane images from Ter Apel: people who fled slept outside in the rain and were not given tents, ponchos or blankets. For the first time, Doctors Without Borders launched a mission in the Netherlands.

In response, the government concluded an “asylum deal” that violated human and children’s rights. And still today, asylum seekers sleep in very poor conditions scattered throughout the country, people wait extremely long for the outcome of their asylum procedures, and the government has made reunification with family members trapped in life-threatening situations impossible.

On Saturday, September 17, a group of Utrechters together with miGreat are organizing a demonstration for solutions, which do not violate human rights but which are both good for migrants and Dutch citizens. Because it is possible. DWARS Utrecht supports this message and will be present at this protest.

Walk with us too! It starts at 16:00 at the Domplein. If you have questions or want to arrange a place to meet with us beforehand, send an email to dwars@utrecht.org.

You can find more info about the demonstration on Facebook and Instagram.

  • Locatie: Domplein
  • Afdeling: DWARS Utrecht
  • Tijd: 17 September 2022 16:00