Compensatieprotest / Financial compensation protest

Zaterdag 5 februari is er een protest van NietMijnSchuld. Dit is een protest dat niet door DWARS wordt georganiseerd, maar wel bij DWARS past. Al 1.5 jaar strijden zij voor de terugkeer van een basisbeurs én compensatie voor de leenstelselgeneratie. Dankzij veel hulp is het eerste doel bereikt:
Het leenstelsel wordt eindelijk afgeschaft!
Maar, we zijn er nog niet. We weten namelijk nog niet hoe hoog de nieuwe basisbeurs gaat zijn. Wij gaan niet akkoord met een basisbeurs waarmee studenten alsnog verplicht zijn om hoge schulden op te bouwen. Daarnaast wordt er compensatie van 1 miljard uitgetrokken voor de leenstelsel generatie. Dat is veel te weinig! Studenten moeten eerlijk gecompenseerd worden! Kom in actie en doe mee, schrijf je hier in.

 

Saturday on February 5th NietMijnSchuld (Literally translated to Notmydebt) is organizing a protest. For 1.5 years they have been fighting for the return of the educational funding for students. They have also worked on a financial compensation plan for the generation of students that missed out on this. Thanks to a lot of help the first goal has been reached: The student loan system will finally be abolished!
But we are not there yet. We do not yet know how much the educational funding will be. We will not agree to a basic grant that still forces students to build up high debts. In addition, a compensation of 1 billion is allocated to the loan system generation. But that is far too little! Students must be compensated fairly! Act now and join us, register here.

  • Locatie: De Dam, Amsterdam
  • Afdeling: DWARS Utrecht
  • Tijd: 05 February 2022 13.00