Geen categorie

DWARS Utrecht splitst op door interne ruzies

01 april 2024

Door aanhoudende ruzies tussen DWARSers uit Utrecht, en DWARSers uit Utrecht, hebben DWARSers uit Utrecht besloten door te gaan zonder DWARS Utrecht. Er zijn dus nu twee DWARSe afdelingen in Utrecht, DWARS Utrecht en DWARS Utrecht. Het huidige bestuur, diep verdeeld door de tweedeling, heeft zich verspreid over de twee afdelingen. Sjoerd Pol, Jona Berkers en Silvie Ruesink gaan naar DWARS Utrecht, terwijl Minne van der Mast, Dees de Jong en Julian Bos bij DWARS Utrecht zullen blijven.

De tweedeling bestaat al zo lang als DWARS Utrecht zelf. Met de centrale vraag: moet de afdeling zich focussen op Utrecht, of juist op heel Utrecht? Iedereen die ooit bij de afdeling heeft meegedaan, heeft een kant moeten kiezen. Team Utrecht tegenover Team Utrecht. Over de afgelopen jaren werd dit conflict erger, bestuursleden konden elkaar nauwelijks meer in de ogen kijken, spraken elkaar niet meer en deelde leugens over de andere kant via sociale media. De afgelopen maanden hadden ze zelfs aparte bestuursvergaderingen op verschillende locaties. Ook is er zelfs een schaduwgroepsapp voor Utrechters die zich onveilig voelen in het bijzijn van Utrechters.

Nu is dus de beslissing genomen om niet langer samen door te gaan. Voorzitter van DWARS Utrecht, Minne van der Mast: “Tot onze teleurstelling is het zo dat de Utrechtse DWARSers niet gewoon normaal konden doen. Om de leden van DWARS Utrecht te beschermen hebben wij besloten dat het beter was om door te gaan zonder Utrecht.” Jona Berkers, waarnemend voorzitter van DWARS Utrecht, ziet het heel anders: “De vijandige sfeer die de niet-Utrechtse Utrechters oplegden aan de Utrechters, was uiteindelijk voor ons het breekpunt om ons af te splitsen van DWARS Utrecht, en DWARS Utrecht op te richten.”

DWARS Utrecht zoekt nu naar drie interim-bestuursleden, die op de aankomende AAV vervolgens echt ingestemd kunnen worden. Deze AAV zal wel gewoon in Utrecht plaatsvinden, Van der Mast: “Ach ja, Utrecht is nou eenmaal de meest centrale locatie in Utrecht.”

Ook DWARS Utrecht zoekt nog naar 3 interim-bestuursleden. Eerst gaan Sjoerd Pol en Jona Berkers echter in gevecht over wie er tijdelijk voorzitter mag worden. Sjoerd Pol hierover: “Belachelijk dat Jona (Berkers, red.) denkt voorzitter te mogen zijn van deze afdeling. Alleen omdat hij vice-voorzitter was van DWARS Utrecht. Hij was niet eens dagelijks bestuur!” Pol geeft aan dat hij, mocht hij verliezen, zal overwegen om een nieuwe afdeling op te richten.

Wegens warme gevoelens richting DWARS Utrecht heeft het landelijk bestuur aangegeven zich buiten het conflict tussen DWARS Utrecht en DWARS Utrecht te houden.