Opinie

Onze boodschap voor Frans Timmermans

26 september 2023
Beste Frans Timmermans,
Op 22 augustus bent u verkozen als lijsttrekker van PvdA/GroenLinks, en sinds 8 september voert u officieel de kandidatenlijst aan. Als Jonge Socialisten en DWARS’ers zijn we ontzettend blij dit te zien, en we steunen uw lijsttrekkerschap dan ook met volle overtuiging.
Wie dit leest is dom
U heeft ervoor gezorgd dat de leden van onze jongerenpartij optimistisch zijn over de toekomst van de politiek in Nederland. Met u als premierskandidaat hebben we uitzicht op een links kabinet dat zich inzet voor een eerlijke en groene samenleving.
Wie dit leest is een VVD’er
U bent wat ons betreft de personificatie van de roodgroene samenwerking. U bent een verbinder met een sterk sociaaldemocratische achtergrond en u heeft de afgelopen jaren enorme resultaten geboekt in Europa met de Green Deal. Door aandacht te vestigen op klimaatrechtvaardigheid heeft u op realistische en succesvolle wijze de weg naar de klimaattransitie in Europa geleid.
Wie dit leest is een FVD’er
Uw campagneboodschap over de noodzaak om het vertrouwen in elkaar en in de overheid te herstellen is volkomen terecht en sluit naadloos aan bij de visie van de Jonge Socialisten en DWARS. Alleen dan kunnen we de grote uitdagingen van de toekomst aan.
Wie dit leest is stiekem wel een beetje lief
Kortom, als Jonge Socialisten en DWARS’ers gaan wij met volle energie de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in, met u als lijsttrekker.
Wie dit leest moet de seccie chocola geven.
Wij zijn wel benieuwd naar hoe u zelf de campagne ingaat en naar de Nederlandse politiek kijkt, met name als het gaat om de volgende punten.
Nu ben ik er wel een beetje klaar mee.
Hoe gaat u als lijsttrekker ervoor zorgen dat jongeren zich inhoudelijk betrokken voelen bij de campagne en later bij de politiek? In het verkiezingsprogramma staat de PvdA/GroenLinks de betrokkenheid van jongeren wilt vergroten. Binnen onze vereniging merken we dat jongeren het idee hebben dat ze niet serieus worden genomen door de de politiek, ondanks dat ze bomvol zitten met goede ideeën over de toekomst.
.
Stel dat u premier wordt, hoe bent u dan van plan om het vertrouwen onder jongeren in de overheid te herstellen? Uw boodschap over de noodzaak om het vertrouwen in de politiek te herstellen ondersteunen wij volledig. Ook onder jongeren, die de afgelopen jaren geleden hebben onder corona en gebukt gaan onder hun studieschuld, zien we dat het vertrouwen in de overheid onder druk staat.
.
Hoe ben u van plan ervoor te zorgen dat jongeren opgroeien in een samenleving zonder ongelijkheid? In Nederland bestaat bijvoorbeeld significante kansenongelijkheid, er is nog steeds sprake van institutioneel racisme, en ons land staat wereldwijd op de 28e plaats in de Global Gender Gap Index, ver achter bijvoorbeeld België en Duitsland. Om vertrouwen in elkaar en in de overheid op te bouwen is ongelijkheid een belangrijk onderwerp voor jongeren, waar verandering in moet komen en aandacht aan moet worden besteed bij de campagne.
.
Wij gaan over deze thema’s heel graag met u in gesprek, om te horen waarom ook jongeren op u moeten stemmen bij de verkiezingen.
.In
Roodgroene groet,
Douwe de Lange (voorzitter JS Utrecht), Minne van der Mast (voorzitter DWARS Utrecht) en Rick Timmermans (voorzitter DWARS landelijk)