Nieuws

Nieuwe transgenderwet is er voor iedereen

19 november 2022

In de Tweede Kamer wordt de nieuwe transgenderwet behandeld. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen wordt het gemakkelijker om de vermelding van het geslacht in de geboorteakte te wijzigen. Een goede zaak, zeggen wij. Over dit onderwerp gaf voorzitter Gijs een interview met SVJ media van de School voor Journalistiek.

Lees hier waarom wij vinden dat deze nieuwe wet een goed idee is👇

Nieuwe transgenderwet in de Tweede Kamer

De nieuwe wet wordt in februari verder behandeld in de Tweede Kamer. Maar wat gebeurt er in de tussentijd? Hierover gaan we op 2 december in gesprek samen met de Jonge Socialisten (jongeren van de PvdA). Meer informatie vind je hier!

 


In the Second Chamber of the Dutch Parliament, the new transgender law is being discussed. If this bill is passed, it will be easier to change the gender designation on a birth certificate. We believe this is a good thing. Chairman Gijs gave an interview with SVJ media from the School of Journalism on this topic.

Read here why we think this new law is a good idea (article in Dutch)👇

     Nieuwe transgenderwet in de Tweede Kamer   

The new law will be further discussed in the Second Chamber in February. But what happens in the meantime? We will discuss this on December 2nd together with the Young Socialists (youth organization of the PvdA). You can find more information here!