Nieuws

Inzamelactie voor AZC Ter Apel

06 oktober 2022

Op zondag 2 oktober is DWARS Utrecht langs de deuren gegaan om dekens en slaapzakken te verzamelen voor het AZC in Ter Apel. Nog steeds staan er veel mensen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in de rij buiten te wachten en sommige nachten moeten mensen zelfs buiten slapen. Warme en droge slaapzakken en dekens zijn hard nodig en daarom zijn wij in de Vogelenbuurt op pad gegaan om deze te verzamelen.

Wij hebben echt geweldige reacties gekregen van buurtbewoners en iedereen was enthousiast. We hebben een bak vol met dekens verzameld zoals je op de foto’s kan zien. Was nog wel een hele klus om met de bakfiets (die echt gigantisch was) door Utrecht te fietsen, vooral omdat er toen een marathon door Utrecht gerend werd. Maar het was een geweldige ervaring.

De organisatie MiGreat heeft door het hele land inzamelpunten opgezet. De verzamelde dekens en slaapzakken hebben we daar naar toe gebracht en zij zullen zorgen dat de spullen op de juiste plek terecht komen. Wil je ook nog wat doen? MiGreat zamelt ook geld in om tenten en isolatiematjes te kopen. Doneren kan via deze link: https://bunq.me/MiGreat

Dit is een mooi voorbeeld van een activiteit dat een idee was van een lid. Heb jij een idee voor een evenement? Neem contact op met Imraan. Wat je activiteit ook is, hij kan je helpen. Voel je zeker niet bezwaard. Hij heeft toch geen leven.

Stuur hem een mail op activiteiten.utrecht@dwars.org of een appje op: 06-12190282

 


On Sunday, October 2, DWARS Utrecht went door-to-door collecting blankets and sleeping bags for the AZC in Ter Apel. Still many people are waiting in line outside from early morning until late at night and some nights people even have to sleep outside. Warm and dry sleeping bags and blankets are desperately needed, which is why we went out in the Vogelenbuurt to collect them.

We got really great responses from local residents and everyone was enthusiastic. We collected a bin full of blankets as you can see in the pictures. It was quite a job to cycle through Utrecht with the bakfiets (which was really huge), especially because there was a marathon going on in Utrecht. But it was a great experience.

The organization MiGreat set up collection points throughout the country. We took the collected blankets and sleeping bags there and they will make sure the stuff gets to the right place. Do you also want to do something? MiGreat is also raising money to buy tents and insulation mats. Donations can be made through this link: https://bunq.me/MiGreat

This is a great example of an activity that was a member’s idea. Do you have an idea for an event? Get in touch with Imraan. Whatever your activity is, he can help you. Certainly don’t feel burdened. He doesn’t have a life anyway.

Send him an email at activiteiten.utrecht@dwars.org or an app at: 06-12190282