Documenten DWARS Gelderland

Afdelingsdocumenten

Hier vind je een aantal documenten die leidend zijn voor de afdeling DWARS Gelderland.
Het Afdelingshandvest DWARS Gelderland: dit zijn de regels die de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) vaststelt en gelden specifiek voor de afdeling Gelderland.
Het Afdelingenhandboek: dit zijn de regels die door DWARS landelijk zijn vastgesteld omtrent het functioneren van een afdeling.
De DWARS-Gedragscode: dit zijn de regels, vastgesteld door het landelijke DWARS congres, waaraan elke DWARSer en bezoeker van DWARSe evenementen zich dient te houden. In aanvulling op de gedragscode kent DWARS Gelderland een inclusie-statement (zie onder).
De DWARS privacy verklaring: hierin vind je welke gegevens DWARS verwerkt en waarom. Heb je hier vragen over kun je altijd mailen naar de afdelingssecretaris of landelijke secretaris.
Het Politiek programma voor 2020-2024 met hierin de punten die DWARS Gelderland uit wil dragen naar de provinciale politiek. Er staat nog concept, maar het programma is in deze vorm aangenomen op de AAV van 2 juni 2020.
Het Beleidsplan van het bestuur De DWARS’ers van de ronde tafel, van bestuursjaar 2022-2023.

Notulen bestuursvergaderingen

Op deze pagina vind je de agenda’s van de bestuursvergaderingen! Hebben wij iets besproken waar je meer over wilt weten? Vraag dan de notulen van de betreffende vergadering of het betreffende onderwerp aan via secretaris.gelderland@dwars.org.

Agenda’s Bestuur Ondersteboven
Agenda’s bestuur de DWARSers van de ronde tafel