Onze afdeling

Wat is DWARS Gelderland?

DWARS is de politieke jongerenorganisatie die verbonden is aan GroenLinks: Groen, Sociaal en Vrijzinnig. Het doel van DWARS is om mensen op een gezellige en laagdrempelige manier kennis te laten maken met politiek. Daarnaast proberen we via contact met GroenLinks, berichten in de media en acties de Nederlandse politiek te beïnvloeden. Als lokale afdeling in Gelderland doen wij ons best om jongeren te betrekken bij lokale politiek in gemeentes en provincie Gelderland.

DWARS Gelderland werkt samen het bestuur en de fracties van GroenLinks in o.a. Arnhem, Nijmegen, Wageningen, Apeldoorn, Zutphen, en Doetinchem. Ook werken we samen met het provinciale bestuur en de GroenLinks fractie in de Provinciale Staten. Verder werken we nauw samen met DWARS en GroenLinks op landelijk niveau. We organiseren activiteiten in de hele provincie waarbij onze leden op een laagdrempelige en gezellige manier bij de politiek betrokken raken.

We werken ook samen met de lokale afdelingen van de andere politieke jongerenorganisaties. Het is altijd leuk en leerzaam om met mensen te praten die dingen vanuit een ander perspectief zien en samen organiseren we zowel gezellige als inhoudelijke activiteiten.

Wil je op de hoogte blijven van wat wij allemaal doen? Meld je aan voor de nieuwsbrief zodat je niks mist van onze activiteiten! Je kan je ook hier opgeven voor één of meerdere van onze Whatsappgroepen.

Onze activiteiten

Wij organiseren ongeveer drie activiteiten per maand in Gelderland. Dit zijn bijvoorbeeld een gezellige ledenavond (Links Drinks), een politieke avond, een discussieavond, noem maar op!

De maandelijkse Links Drinks is het moment om weer even bij te praten met de andere DWARSers uit Gelderland.

Op de politieke thema-avond avond nodigen we een gast afkomstig uit de politiek uit. Dit kan een GroenLinks raadslid zijn, soms een Kamerlid of politici van andere partijen, maar ook mensen van uiteenlopende maatschappelijke organisaties. We praten met hen over interessante en relevante onderwerpen en er is de gelegenheid om vragen te stellen, om zo meer te weten te komen over het reilen en zeilen in de politiek en samenleving.

Wat het bestuur doet en laat wordt beschreven in ons beleidsplan. Het bestuur moet dit verantwoorden tegenover de Algemene Afdelingsvergadering (AAV), die halfjaarlijks gehouden wordt. Langere termijn afspraken legt de AAV vast in het afdelingshandvest. Deze kun je allemaal vinden onder het kopje ‘documenten.’