AAV-Wijzigingsvoorstellen

For English, go to GA-Amendmentproposals


Door het indienen van een wijzigingsvoorstel kan je dingen veranderen aan het huidige afdelingsregelement van onze afdeling. Dit reglement staat vol met regels en afspraken die gelden binnen onze afdeling waar het bestuur en de afdeling zich dus aan moeten houden. Als je vindt dat iets verwijderd, toegevoegd of aangepast moet worden dan kan je een wijzigingsvoorstel indienen waarover wordt gestemd op de AAV. Als jouw voorstel genoeg stemmen behaalt, dan wordt het afdelingsreglement aangepast en is jouw doel bereikt!

Dus dien hier je wijzigingsvoorstellen in voor de zomer-AAV.


Het wijzigingsvoorstel is op: / The amendmentproposal is on:(Vereist)
De naam van jouw voorstel. / The name of your proposal.
Voornaam & achternaam / First name & surname.
Wil je jouw voorstel op de AAV verdedigen? / Do you want to actively defend your proposal at the DP?(Vereist)
Dit gaat erover of je vóór dat er vragen worden gesteld nog extra toelichting wil geven. Je verdedigen van vragen mag uiteraard altijd. / This is about if you want to give extra clarification before the questions are asked. Defending yourself from questions is of course always allowed.
Welk hoofdstuk, pagina, punt etc. / What chapter, page, point etc.
Voorstel tot: / Proposal to:(Vereist)
Privacyvoorwaarden / Privacyconditions(Vereist)