AAV-Vragen

For English, go to GA-Questions.


Tijdens de zomer-AAV legt het bestuur verantwoording af voor het afgelopen halfjaar. Dit is dan ook het moment om als lid vragen te stellen aan het bestuur om meer te weten te komen over de gang van zaken. Misschien heb je vragen over bepaalde beslissingen of over waarom bepaalde dingen zo gedaan worden. Die vragen kan je allemaal stellen op de AAV. Als het ingewikkeldere vragen zijn, of er voorbereiding voor nodig is, is het handig als de vragen vooraf al bekend zijn. Hier kan je dus alvast je vragen indienen die je hebt voor de bestuursleden om beantwoord te worden tijdens de AAV.


Voornaam/namen / First name/names
Aan wie wil je de vraag stellen? Het hele bestuur, een specifiek lid..? / Who do you want to ask question? The whole board, a specific member..?
Wat je wil weten. / What you want to know.
Wil je jouw vraag op de AAV toelichten? / Do you want to clarify your question at the DP?(Vereist)
Dit gaat erover of je nog extra toelichting wil geven bovenop wat je hier indient. Op de AAV je altijd nog vragen om toe te lichten. / This is about if you want to give extra clarification in addition to what you submit here. Its always to possible to ask to clarify at the DP.
Privacyvoorwaarden / Privacyconditions(Vereist)