AAV-Vacatures: Bestuurslid

For English, go to DP-Vacancies: Board Member.


Word bestuurslid bij DWARS Noord-Holland – Flevoland!

Solliciteren doe je door een mailtje te sturen naar zoekcommissie.nhfl@dwars.org, met een korte motivatie van 200 woorden. Let op: de bestuursoverdracht zal woensdagavond 26 juni plaatsvinden, dus zet dit alvast in je agenda! Meer informatie vind je hieronder.

Voor het bestuursjaar 2024-2025 is DWARS Noord-Holland – Flevoland op zoek naar een nieuw bestuur! Tijdens een bestuursjaar bij de allerleukste afdeling van DWARS krijg je de kans om je een jaar lang in te zetten voor DWARS en je DWARSe idealen. Het is een superleuke ervaring waarbij je veel kennis, vaardigheden en ervaring opdoet en veel nieuwe mensen ontmoet. In het afdelingsbestuur is bovendien volop ruimte voor al je toffe ideeën!

Je termijn loopt vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025. Een functie in een afdelingsbestuur is goed te combineren met een opleiding of (bij)baan. Zolang je lid bent of lid wil worden van DWARS, zijn er verder geen eisen (zoals hoe lang je al lid bent of opleidingstype) verbonden aan een bestuursfunctie. Ervaring is niet nodig, een goede dosis enthousiasme is genoeg! We moedigen dan ook nadrukkelijk iedereen die zich graag (meer) wil inzetten voor de vereniging aan om te solliciteren, met al jouw achtergronden en kwaliteiten.

Bestuursleden worden verkozen door de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) op donderdagavond 20 juni. De motivatie van kandidaten wordt vooraf aan de leden doorgestuurd. Stuur daarom je sollicitatie uiterlijk 17 juni op. Je krijgt dan ook een uitnodiging van de Zoekcommissie voor een kennismakingsgesprek. Het is ook mogelijk om je sollicitatie later op te sturen of om je zelfs nog op de AAV kandidaat te stellen. Let op: je motivatie kan dan niet vooraf worden meegenomen.

Mocht je gekozen worden, dan word je door de rest van het bestuur ingewerkt in jouw functie.

Lees hieronder meer informatie over wat je doet als bestuurslid bij DWARS Noord-Holland – Flevoland en wat de verschillende functies binnen het bestuur zijn. Ben je enthousiast? Stuur dan een korte motivatie (van ongeveer 200 woorden) naar zoekcommissie.nhfl@dwars.org. Vergeet niet je naam, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden!

Heb je daarna nog verdere vragen? De Zoekcommissie is ook bereikbaar om al je vragen te beantwoorden. Ook kan de Zoekcommissie je helpen als je bijvoorbeeld twijfelt over welke functie het beste bij je past. Je kan ze mailen op bovenstaand emailadres.

Dit doet het bestuur van DWARS Noord-Holland – Flevoland…

DWARS Noord-Holland – Flevoland creëert een plek voor DWARSers uit Noord-Holland en Flevoland om op laagdrempelige wijze kennis te maken met groene, sociale en vrijzinnige politiek. Daarnaast is DWARS Noord-Holland – Flevoland een ontmoetingsplek voor jongeren met gedeelde idealen. Ook wil de afdeling Amsterdam een stem voor jongeren in de (regionale) politiek zijn en binnen GroenLinks. Dat doet DWARS Amsterdam door het organiseren van inhoudelijke en gezellige activiteiten, deelname aan acties en demonstraties, en het publiceren van opiniestukken.

Als bestuurslid bij DWARS Noord-Holland – Flevoland ben je samen met de rest van het bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling. Twee à drie keer per maand organiseer je een toffe inhoudelijke activiteit en daarnaast vindt er maandelijks een gezelligheidsactiviteit plaats, zoals een borrel. Tijdens evenementen zorgen bestuursleden bovendien voor een goede sfeer en het naleven van de DWARS-gedragscode. Eens in de twee weken is er een bestuursvergadering. Het afdelingsbestuur verdeelt verder de verantwoordelijkheid voor de vele (onafhankelijke) commissies die DWARS Noord-Holland – Flevoland rijk is. Naast aanwezigheid bij activiteiten en vergaderingen, voert ieder bestuurslid ook de eigen bestuurstaken uit. Hieronder kun je meer lezen over de verschillende functieprofielen.

Voorzitter

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het bestuur, onderhoud je het contact met externe organisaties, zoals GroenLinks-afdelingen, andere politieke jongerenorganisaties, en DWARS landelijk, en ben je ‘het gezicht’ van de vereniging, zowel voor (nieuwe) leden als voor bijvoorbeeld de media. Binnen het bestuur hou je het overzicht, zit je de bestuursvergaderingen voor en zorg je ervoor dat alle bestuursleden hun functie naar behoren kunnen uitvoeren. Daarnaast zullen er zich ook af en toe andere taken voordoen die onder het bestuur verdeeld zullen worden. In totaal neemt deze bestuursfunctie ongeveer 10 uur per week in beslag.

Dit zoeken wij in jou!

 • Je bent goed in het houden van overzicht.
 • Je bent benaderbaar en sociaal vaardig.
 • Je weet je DWARSe idealen goed te communiceren.
 • Je toont initiatief en neemt je verantwoordelijkheid.
 • Je bent enthousiast en je houdt van aanpakken.
 • Je onderschrijft de idealen en waarden van DWARS, al hoef je het niet woordelijk met alles eens te zijn.
 • Je hebt het aankomende jaar voldoende tijd om je in te zetten voor DWARS Noord-Holland – Flevoland.

Secretaris

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor het praktische en digitale verloop van de afdeling. Je notuleert de vergadert, en stuurt de notulen naar de notulenspin. Je houd de website up-to-date en schrijft de nieuwsbrieven. Je hebt toegang tot het ledenbestand, en controleert hierin de lidmaatschappen voor activititeiten, toegang tot de WhatsApp-groepen en stemrecht. Hiermee ben jij ook hoofdverantwoordelijk voor de organisatie van Algemene Afdelingsvergaderingen (dit wordt door het hele bestuur georganiseerd). Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor de mailadressen en dat alle privacygevoelige informatie goed mee om wordt gegaan. Dit betekent natuurlijk niet dat je geen activiteiten kunt organiseren, hier is voldoende ruimte toe. Ook zullen er van tijd tot tijd andere taken voordoen die over het hele bestuur worden verdeeld, of om een ander bestuurslid te ontlichten. In totaal neemt deze bestuursfunctie ongeveer 10 uur per week in beslag.

Dit zoeken wij in jou!

 • Je kan goed overweg met praktische systemen.
 • Je snapt hoe programma’s als Word, Emailbeheer, WordPress en CRM werken, of bent bereid dit te leren.
 • Je toont initiatief en laat dingen niet te lang wachten.
 • Je onderschrijft de idealen en waarden van DWARS, al hoef je het niet woordelijk met alles eens te zijn.
 • Je hebt het aankomende jaar voldoende tijd om je in te zetten voor DWARS Noord-Holland – Flevoland.

Penningmeester

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financien van de afdeling. Je stelt de begroting en de financieel halfjaarverslagen op. Je onderhoudt contact met de Kascommissie voor de kascontroles en zorgt ervoor dat ledendeclaraties tijdig worden uitbetaald. Ook trek je aan de bel bij de landelijke penningmeester als er iets opvallend is in de afdelingsfinancien. Ook valt het beheer van de opslagruimte bij CREA onder jouw portefeuille. In totaal neemt deze bestuursfunctie ongeveer 6 uur per week in beslag.

Dit zoeken wij in jou!

 • Je kan overweg met cijfers en geld.
 • Je snapt hoe Excel werkt, of bent bereid dit te leren.
 • Je toont initiatief en laat dingen niet te lang wachten.
 • Je onderschrijft de idealen en waarden van DWARS, al hoef je het niet woordelijk met alles eens te zijn.
 • Je hebt het aankomende jaar voldoende tijd om je in te zetten voor DWARS Noord-Holland – Flevoland.

Bestuurslid Politiek

Als bestuurslid politiek ben je verantwoordelijk voor de politieke lijn van de afdeling. Je onderhoudt contact met de fractie van o.a. GroenLinks Amsterdam en woont de fractievergaderingen bij. Je bent verantwoordelijk voor eventuele politieke campagnes in verkiezingstijd en houdt daarmee contact met de campagneteams van GroenLinks-afdelingen en het landelijk bestuurslid Activisme & Campagne. Daarnaast ben je het verantwoordelijk bestuurslid voor de Commissie Lokale Politiek en ben jij de link tussen die commissie en het bestuur. Daarnaast werk je samen met de voorzitter aan het naar buiten treden op politiek vlak, denk aan opiniestukken en reacties. In totaal neemt deze bestuursfunctie ongeveer 6 uur per week in beslag.

Dit zoeken wij in jou!

 • Je kent het DWARS Politiek Programma (in hoofdlijnen) en onderschrijft deze, of bent bereid deze te leren.
 • Je bent geinteresseerd in lokale en regionale politiek op verschillende thema’s.
 • Je bent geinteresseerd in het voeren van campagne namens DWARS en samen met GroenLinks.
 • Je houdt de actualiteiten uit de afdeling bij en bent bereid hierop te reageren waar nodig.
 • Je onderschrijft de idealen en waarden van DWARS, al hoef je het niet woordelijk met alles eens te zijn.
 • Je hebt het aankomende jaar voldoende tijd om je in te zetten voor DWARS Noord-Holland – Flevoland.

Bestuurslid Promotie & Ledenwerving

Als bestuurslid Promotie & Ledenwerving hou je je met name bezig met het promoten van DWARS Noord-Holland – Flevoland en van alle toffe activiteiten en mogelijkheden die de afdeling te bieden heeft. Je beheert niet alleen de sociale mediakanalen (Facebook, Instagram, Twitter), maar je zorgt er ook voor dat de afdeling een leuke uitstraling heeft met beeldmateriaal of teksten. Ook denk je na over de beste manieren om zowel leden als mogelijke leden te bereiken en over eventuele offline promotie, zoals door te bellen. Daarnaast zullen er zich ook af en toe andere taken voordoen die onder het bestuur verdeeld zullen worden. In totaal neemt deze bestuursfunctie ongeveer 6 uur per week in beslag.

Dit zoeken wij in jou!

 • Je weet (sociale) media effectief in te zetten.
 • Je bent een flexibele werker.
 • Je hebt ervaring met programma’s als Canva (en eventueel InDesign of Photoshop) of je bent bereid dit te leren.
 • Je toont initiatief en neemt je verantwoordelijkheid.
 • Je bent enthousiast en je houdt van aanpakken.
 • Je onderschrijft de idealen en waarden van DWARS, al hoef je het niet woordelijk met alles eens te zijn.
 • Je hebt het aankomende halfjaar voldoende tijd om je in te zetten voor DWARS Noord-Holland – Flevoland.

Bestuurslid Internationaal

Als bestuurslid Internationaal hou je je met name bezig met de internationalisering van de afdeling en de samenwerking met andere politieke jongerenorganisaties (‘zusterpartijen’) in het buitenland. Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor het toegankelijk maken van de afdeling voor leden die Nederlands niet als moedertaal hebben en voor het werven van deze leden. Toegankelijk maken houdt o.a. in dat je documenten, websitepagina’s en andere teksten vertaalt. Daarnaast onderhoud je het contact met andere zusterpartijen, internationale organisaties, belangenorganisaties en internationale politici. Je bent verder eindverantwoordelijk voor de Internationaalcommissie en organiseert leuke internationaalgerichte evenementen met hen, en soms ook in samenwerking met de zusterpartijen of andere organisaties. Daarnaast zullen er zich ook af en toe andere taken voordoen die onder het bestuur verdeeld zullen worden. In totaal neemt deze bestuursfunctie ongeveer 4 uur per week in beslag.

Dit zoeken wij in jou!

 • Je vindt het leuk om contact met andere internationale organisaties, politici en zusterpartijen te leggen.
 • Je bezit een redelijke beheersing van de Engelse taal.
 • Je kunt vanuit het bestuur met een internationale blik naar buiten kijken.
 • Je vindt het leuk om documenten, webpagina’s en andere content naar het Engels te vertalen.
 • Je vindt het interessant om mee te denken met het internationaliseren van sommige activiteiten.

Algemeen bestuurslid

Er bestaat ook altijd de mogelijkheid om te solliciteren voor de functie algemeen bestuurslid. Je bent dan vrij om je functie naar eigen inzicht in te vullen. Daarbij kun je een aantal samenhangende taken die je nog niet terugziet in de andere functieomschrijvingen vervullen. Denk daarbij aan acties en/of campagnes of een meer inhoudelijk onderwerp, zoals diversiteit. Ook kan je ervoor kiezen om je (nog) niet vast te leggen op een bepaald takenpakket, maar flexibel inzetbaar zijn. Het is uiteindelijk aan de leden op de aav of zij jouw ideeën voor een functie van toegevoegde waarde voor het bestuur vinden.

Heb je verder nog vragen? Neem contact op met de Zoekcommissie via: zoekcommissie.nhfl@dwars.org. Ook is het bestuur bereikbaar voor vragen op nhfl@dwars.org.

Solliciteren doe je door een korte motivatie te sturen naar zoekcommissie.nhfl@dwars.org. Vergeet niet je naam, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden!