Zomer-AAV / Summer-GA

English follows Dutch

Let op! Zodra de aanmeldingen openen kun je je aanmelden t/m 14 juni. Dit is nodig om stemrecht te krijgen.

Op donderdag 15 juni vind de DWARS Amsterdam Zomer-AAV (Algemene Afdelingsvergadering) alweer plaats. Op deze AAV verkiezen wij een nieuw bestuur, de leden van de kas- en zoekcommissie en de voorzitters van de vijf andere commissies. Hier vind je de vacatures voor het bestuur en de commissies. In de vacatures vind je informatie over de functies, en hoe je kunt solliciteren. Je kan solliciteren bij de Zoekcommissie tot maandag 12 juni, ook kun je kandideren op de AAV zelf. Andere belangrijke data voor solliciteren vind je ook via de link.

Ook behandelen we op deze AAV verschillende moties en wijzigingsvoorstellen.

Daarnaast bespreken we de stand van zaken van de afdeling en zal het aftredend bestuur hun verantwoording afleggen. Hier kun je van te voren vragen stellen aan het bestuur, dit mag natuurlijk ook tijdens de AAV.

Alle informatie over de AAV vind je hier. Hier vind je de formulieren voor moties en wijzigingsvoorstellen en voor het stellen van vragen. Alles over het solliciteren voor diverse functies en alle info van het afgelopen bestuursjaar. Uiterlijk twee weken van te voren vind je ook de AAV-reader met de agenda, verantwoordingen, kandidaten en hun motivaties, financiële stukken, moties, wijzigingsvoorstellen en ga zo maar door. Ook ontvang je ter zijner tijd een officiele uitnodiging via je de mail.

Als je nog vragen hebt kun je deze stellen aan Joshua. Als je vragen hebt over de vacatures of het kandidaatstellingsproces, kun je de Zoekcommissie mailen.


Pay attention! As soon as the sign ups open you will have until June 14th to sign up. This is needed for your right to vote.

On Thursday June 15th the DWARS Amsterdam Summer-GA (General Assembly) will take place once again. At this GA we will elect a new board, the members of the audit- and searchcommittees and the chairs for the 5 other committees. Here you can find the listings for the board and the committees. In those listings you will find the information about the functions, and how to apply. You can apply to the Searchcommittee until Monday June 12th. You can also apply during the GA itself. Other important dates for applying will also be available through that link.

We will also discuss various motions and amendmentproposals for the department and its documents.

Besides that we will discuss the state of the department, and the departing board will giver their accounts. You can submit questions to the board beforehand, but of course you can also ask questions during the GA.

This is where you’ll find all the information about the GA. The forms for motions and amendmentproposals and for submitting questions. Everything about applying for various roles and all the information about this past boardterm. Two weeks before the GA at the latest you will find the GA-reader with the agenda, accounts, candidates and their motivations, financial pieces, motions, amendmentproposals and soforth. In time you will also receive an official invitation via email.

If you have any questions about the GA, you can ask Joshua. If you have any questions about applying and candidacies, you can mail the Searchcommittee.

Naam / Name(Vereist)
Ben je lid van DWARS Noord-Holland – Flevoland? / Are you a member of DWARS Noord-Holland – Flevoland?(Vereist)
Let op! Om stemrecht te verkrijgen moet je een niet-geschorst lid zijn van DWARS Noord-Holland – Flevoland. Als lid van een andere afdeling mag je aanwezig zijn, maar heb je geen stemrecht. / To obtain voting rights you have to be a member of DWARS Noord-Holland – Flevoland. If you are a member of a different department you are allowed to attend, but you will nog have voting rights.
Lidmaatschapscheck / Membershipcheck(Vereist)
Privacyvoorwaarden / Privacyconditions(Vereist)
  • Locatie: CREA, Nieuwe Achtergracht 170
  • Afdeling: DWARS Noord-Holland Flevoland
  • Tijd: 15 June 2023 19.30