Blogs

“JOVD, laat ongedocumenteerden met rust”

06 maart 2020

Afgelopen week kwam de Telegraaf met het nieuws naar buiten dat de gemeente Amsterdam sinds begin dit jaar bijna 7 miljoen euro aan voorzieningen voor ongedocumenteerden beschikbaar heeft gesteld. Zaterdag reageerde de JOVD (Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie) Amsterdam e.o. daarop met een artikel op hun website. DWARS Amsterdam betreurt de beperkte weergave van de werkelijkheid die de JOVD schetst in haar ontmenselijkende betoog.

De auteur van het artikel, Cesar van Rooij, die om onbegrijpelijke redenen in de derde persoon enkelvoud naar zichzelf verwijst, stelt dat het geld onder andere wordt uitgegeven aan “yogacursussen en toekomstoriëntatietrainingen”. Daarbij ‘vergeet’ hij echter te vermelden dat deze kostenposten nog geen 3,5% van het totaalbedrag beslaan – die cijfers zijn terug te vinden in hetzelfde Telegraafartikel waarop Van Rooij zich baseert. Veruit het grootste gedeelte (meer dan 77%) wordt besteed aan opvang en woonbegeleiding, wat volgens een uitspraak door het Europees Comité voor Sociale Rechten in 2014 een “onvoorwaardelijke verplichting” is. Ook de gemeente Amsterdam is dus verplicht om alle mensen, met of zonder papieren, te voorzien in de basale levensbehoeften van bed-bad-brood.

Van Rooij draagt nog wel enkele suggesties aan over wat er met die 7 miljoen dan wel zou moeten gebeuren. Zo zou de gemeente het geld moeten uitgeven aan het uit het land deporteren van ongedocumenteerden. Het moge echter duidelijk zijn dat gemeentelijk belastinggeld helemaal niet uitgegeven kan worden aan uitzettingen, mochten die al eenvoudig uit te voeren zijn. Zogenaamde ‘illegaliteit’ is immers niet strafbaar. Eventuele uitzettingsprocedures zijn bovendien de taak van de landelijke overheid en de IND.

Ook oppert Van Rooij dat de gemeente het geld beter kan besteden aan het oplossen van het tekort aan leraren en agenten. Hoewel wij het er natuurlijk roerend mee eens zijn dat de uitgemolken publieke sector een nijpend probleem is, willen wij Van Rooij eraan herinneren dat dergelijke tekorten symptomen zijn van een structureel probleem gecreëerd door 20 jaar neoliberaal VVD-beleid in Den Haag. Dat het belastinggeld te weinig ten goede komt aan de burgers, zal vast niet te maken hebben met de miljoenen die jaarlijks uitgegeven worden aan kapitalistische hobbyprojecten. Het zou de JOVD sieren om problemen voortaan aan te pakken bij de kern in plaats van over te gaan op laaghartige ontmenselijking van kwetsbare groepen.

In een laatste stuiptrekking probeert Van Rooij nog te verdedigen dat het geld eigenlijk terecht zou moeten komen bij “mensen die wel deel van de Amsterdamse samenleving zullen blijven uitmaken”. Echter bestaat de groep ongedocumenteerden die momenteel in Amsterdam verblijft vooral uit vluchtelingen die hun procedure in Nederland nog moeten starten. Veel ‘illegalen’ zullen dus, hoe onverteerbaar de JOVD dat misschien ook vindt, uiteindelijk permanent onderdeel gaan uitmaken van deze maatschappij.

Door het geven van een beperkte weergave van de feiten maakt de JOVD zich schuldig aan xenofobe, populistische retoriek die we normaal enkel horen uit de extreemrechtse krochten van het spectrum. In een paniekerige reactie op een weinig verrassend nieuwsbericht, lijkt de JOVD zich niet te realiseren dat de overheid hier simpelweg probeert te houden aan haar plichten – nog te weinig, als het aan ons ligt. Als de JOVD dan toch per sé ergens op wil bezuinigen, hebben wij nog wel een suggestie: zorg voor de opvang van ongedocumenteerden en geef ze een werkvergunning. Dat is de eerste stap naar een onafhankelijk en menswaardig bestaan.

Sabine Scharwachter (voorzitter DWARS Amsterdam)

Gerelateerd Nieuws

Blogs

Blog: Heb begrip voor autisme en zet ook die blauwe bril op!

2 april. Een op het eerste oog nietszeggende datum, die voor veel mensen stilletjes voorbijsluipt. W…

02 april 2024
Blogs

Politieke blogs: Een maand later

In eerste instantie wilde ik deze blog direct na de verkiezingen schrijven, maar toen ik overspoeld …

21 december 2023
Blogs

Politieke Blogs: Verkiezingen

Door Sandro Nendissa (bestuurslid politiek)

Voor de politieke junk zijn we alweer aan de eindspri…

13 november 2023