Blogs

Het bestuur stelt zich nog even voor…

14 oktober 2017

Inmiddels zit het nieuwe bestuur er alweer bijna een maand, maar toch stellen de bestuursleden zich graag nog even aan jullie voor…

Adine Teillers – voorzitter: Sinds september 2017 ben ik voorzitter van DWARS Amsterdam. Ik vertegenwoordig DWARS Amsterdam naar buiten toe en verder zorg ik dat het binnen de afdeling allemaal soepel verloopt. Ik vind het belangrijk dat wij een leuke, gezellige, groene en dwarse afdeling zijn en ik probeer hier ook zoveel mogelijk op in te zetten.

Chris van Kalkeren – secretaris: Ik ben de secretaris van DWARS Amsterdam, wat vooral betekent dat ik veel tijd achter mijn computer doorbreng! Mijn verantwoordelijkheden zijn onder andere de ledenadministratie, notuleren tijdens vergaderingen en het schrijven van de tweewekelijkse nieuwsbrief. Ook ben ik medeverantwoordelijk voor de sociale media accounts en de website van DWARS Amsterdam.

Fabrice Kanounji – penningmeester: Als penningmeester van DWARS Amsterdam is mijn voornaamste taak natuurlijk het regelen van de financiën, maar de verantwoordelijkheden van een penningmeester houden daarbij niet op. Samen met de andere bestuursleden zet ik me in om leuke en interessante evenementen te organiseren. Daarnaast stel ik als voorzitter van de commissie Acties & Campagnes lokale problemen aan de kaak door middel van ludieke acties. Maar dat alles kan natuurlijk niet zonder enthousiaste en gemotiveerde leden, iets waar DWARS Amsterdam geen gebrek aan heeft!

Fatin Bouali – algemeen bestuurslid en vice-voorzitter: Ik ben sinds september 2017 vice-voorzitter en algemeen bestuurslid van DWARS Amsterdam. Ik ondersteun de voorzitter Adine op verschillende manieren en ik werk vooral aan de diversiteit van DWARS onder andere met de commissie diversiteit.

Marius Nijenhuis – algemeen bestuurslid: Ik versterk al sinds september 2016 het bestuur van DWARS Amsterdam – tegenwoordig als algemeen bestuurslid, vroeger als secretaris. Deze bestuursperiode houd ik me in het bijzonder bezig met de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Daarnaast houd ik als langst zittende bestuurslid de rest van het bestuur een beetje in het gareel. Tot ziens bij de afdeling!

 

Mocht je een specifiek bestuurslid willen contacteren, kijk dan even op de bestuurspagina van deze website.

Het nieuwe bestuur heeft er heel veel zin in en hoopt velen van jullie bij de afdeling te zien!

 

Gerelateerd Nieuws

Blogs

Blog: Heb begrip voor autisme en zet ook die blauwe bril op!

2 april. Een op het eerste oog nietszeggende datum, die voor veel mensen stilletjes voorbijsluipt. W…

02 april 2024
Blogs

Politieke blogs: Een maand later

In eerste instantie wilde ik deze blog direct na de verkiezingen schrijven, maar toen ik overspoeld …

21 december 2023
Blogs

Politieke Blogs: Verkiezingen

Door Sandro Nendissa (bestuurslid politiek)

Voor de politieke junk zijn we alweer aan de eindspri…

13 november 2023