Nieuwsbericht

Willemeen blijft behouden!

03 maart 2019

Woensdagavond is in de Arnhemse raad de toekomst van de Willemeen veiliggesteld. De raad riep het college met een motie op, die unaniem werd aangenomen, om af te zien van het eerdere besluit cultuur en welzijn door twee verschillende organisaties te laten uitvoeren. Daarmee wordt het unieke karakter van de Willemeen, dat verschillende groepen jongeren ontzettend steunt met deze combinatie, behouden, en wij steunen dit van harte!

Voor verschillende organisaties, waaronder DWARS Arnhem-Nijmegen, was het duidelijk: cultuur en welzijn versterken elkaar. Cultuur geeft kwetsbare jongeren een plek in de maatschappij, en deze kwetsbare jongeren kunnen in hun welzijn worden gesteund bij de Willemeen. Dit was ook de reden voor ons om deze actie expliciet te steunen op onze sociale media, en bij onder andere GroenLinks Arnhem hartstochtelijk te pleiten voor het behoud van deze combinatie, onder andere door het uitnodigen van enkele jongeren en een cultuurmaker om in gesprek te gaan met de fractie.

Kortom, we zijn blij met de uitkomst van de raadsvergadering. We hopen dat het college de motie snel en vakkundig tot uitvoer zullen brengen om de toekomst van de Willemeen met een combinatie van welzijn en cultuur zeker te stellen.

https://www.gelderlander.nl/arnhem/pas-op-de-plaats-met-reorganisatie-willemeen-maar-bredere-groep-jongeren-trekken-is-wel-nodig~a5304028/

 

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsbericht, Vacature

Campagnewerving van start!

Rutte IV is gevallen. Tijd voor nieuwe verkiezingen!

Dit is een nieuwe kans om onze links-progres…

07 augustus 2023
Nieuwsbericht

DWARS & JS reageren op Gelders coalitieakkoord

Stilstand is achteruitgang.
De nieuwe coalitie van BBB, VVD, CDA, CU en SGP zet een nieuwe christel…

18 juni 2023
Nieuwsbericht

Ons nieuwe Gelderse bestuur: Bestuur “Ondersteboven”!

Op de Zomer-AAV is een enthousiast nieuw bestuur verkozen! Ze hebben heel veel zin om zich samen met…

13 juni 2023