Nieuwsbericht

Willemeen blijft behouden!

03 maart 2019

Woensdagavond is in de Arnhemse raad de toekomst van de Willemeen veiliggesteld. De raad riep het college met een motie op, die unaniem werd aangenomen, om af te zien van het eerdere besluit cultuur en welzijn door twee verschillende organisaties te laten uitvoeren. Daarmee wordt het unieke karakter van de Willemeen, dat verschillende groepen jongeren ontzettend steunt met deze combinatie, behouden, en wij steunen dit van harte!

Voor verschillende organisaties, waaronder DWARS Arnhem-Nijmegen, was het duidelijk: cultuur en welzijn versterken elkaar. Cultuur geeft kwetsbare jongeren een plek in de maatschappij, en deze kwetsbare jongeren kunnen in hun welzijn worden gesteund bij de Willemeen. Dit was ook de reden voor ons om deze actie expliciet te steunen op onze sociale media, en bij onder andere GroenLinks Arnhem hartstochtelijk te pleiten voor het behoud van deze combinatie, onder andere door het uitnodigen van enkele jongeren en een cultuurmaker om in gesprek te gaan met de fractie.

Kortom, we zijn blij met de uitkomst van de raadsvergadering. We hopen dat het college de motie snel en vakkundig tot uitvoer zullen brengen om de toekomst van de Willemeen met een combinatie van welzijn en cultuur zeker te stellen.

https://www.gelderlander.nl/arnhem/pas-op-de-plaats-met-reorganisatie-willemeen-maar-bredere-groep-jongeren-trekken-is-wel-nodig~a5304028/

 

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsbericht

Winterreces

De temperaturen dalen verder, het nieuwe jaar komt steeds dichterbij en we gaan over een paar dagen …

24 december 2022
(ingevulde) Vacature, Nieuwsbericht

Vacature PolCo

Vacature PolCo (Politieke Commissie)

Hoe kan een gemeente het woningtekort het beste aanpakken? H…

11 juli 2022
Nieuwsbericht

Tippelzone Nijmegen blijft open!

Aan het begin van de maand (3 januari) heeft DWARS Gelderland, samen met andere politieke jongerenor…

31 januari 2021