Nieuwsbericht

Willemeen blijft behouden!

03 maart 2019

Woensdagavond is in de Arnhemse raad de toekomst van de Willemeen veiliggesteld. De raad riep het college met een motie op, die unaniem werd aangenomen, om af te zien van het eerdere besluit cultuur en welzijn door twee verschillende organisaties te laten uitvoeren. Daarmee wordt het unieke karakter van de Willemeen, dat verschillende groepen jongeren ontzettend steunt met deze combinatie, behouden, en wij steunen dit van harte!

Voor verschillende organisaties, waaronder DWARS Arnhem-Nijmegen, was het duidelijk: cultuur en welzijn versterken elkaar. Cultuur geeft kwetsbare jongeren een plek in de maatschappij, en deze kwetsbare jongeren kunnen in hun welzijn worden gesteund bij de Willemeen. Dit was ook de reden voor ons om deze actie expliciet te steunen op onze sociale media, en bij onder andere GroenLinks Arnhem hartstochtelijk te pleiten voor het behoud van deze combinatie, onder andere door het uitnodigen van enkele jongeren en een cultuurmaker om in gesprek te gaan met de fractie.

Kortom, we zijn blij met de uitkomst van de raadsvergadering. We hopen dat het college de motie snel en vakkundig tot uitvoer zullen brengen om de toekomst van de Willemeen met een combinatie van welzijn en cultuur zeker te stellen.

https://www.gelderlander.nl/arnhem/pas-op-de-plaats-met-reorganisatie-willemeen-maar-bredere-groep-jongeren-trekken-is-wel-nodig~a5304028/

 

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsbericht

Statement: Stop medeplichtigheid van Radboud aan de genocide in Gaza

Vandaag spreken studenten en docenten van de Radboud Universiteit zich uit tegen de banden tussen de…

13 mei 2024
Nieuwsbericht

❤️Nieuw Gelders Politiek Programma💚

Sinds het vorige programma van 2020 is er flink wat veranderd in onze Provincie. Er zijn nieuwe opga…

23 januari 2024
Nieuwsbericht

Verkiezingsuitslag TK23: Houd moed en heb lief❤️

Lieve DWARSers,

Waarschijnlijk zijn jullie vanmorgen net zo verdrietig wakker geworden als wij. H…

23 november 2023