Nieuwsbericht

Statement: Stop medeplichtigheid van Radboud aan de genocide in Gaza

13 mei 2024

Vandaag spreken studenten en docenten van de Radboud Universiteit zich uit tegen de banden tussen de RU en Israël. De RU maakt zich met deze banden medeplichtig aan de genocide in Gaza.

De Radboud Universiteit prijst zichzelf als een instelling die werkt aan een ‘gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen’. Deze missie staat haaks op de misdaden van de apartheidsstaat Israël.

Ook op de UU en UvA zijn studenten opgestaan. Het politiegeweld tegen deze vreedzame demonstranten heeft ons geschokt. Een vreedzaam protest moet je begeleiden en beschermen, niet escaleren en neerslaan.

DWARS Gelderland, JS Arnhem-Nijmegen en PINK! Gelderland staan volledig achter de demonstrerende studenten en hun eisen. Wij roepen de Radboud Universiteit daarom op zich uit te spreken tegen Israël en haar banden met Israëlische instituten te verbreken.