Nieuwsbericht

Red Willemeen!

03 februari 2019

Wellicht heb je er al van gehoord: per 1 juli a.s. dreigt de Willemeen flink wat subsidie te verliezen door een reorganisatie. DWARS Arnhem-Nijmegen maakt zich hier uiteraard ernstige zorgen over. We zien jongerencentra zoals de Willemeen als een belangrijke brug tussen verschillende van elkaar gescheiden groepen in de samenleving. Zeker voor jongeren is dit belangrijk: zij hebben nog een lange toekomst voor zich en het grootste belang bij een verbonden in plaats van een verdeelde samenleving.

De gemeenteraad heeft eerder besloten om cultuur en welzijn bij Willemeen te splitsen. Rijnstad zou de opdracht krijgen om deze twee uit te voeren. De huidige gemeenteraad is hiermee doorgegaan en verwacht meer van de Willemeen, vooral meer diversiteit binnen de muzikale subculturen. Ook de horeca zouden meer moeten opleveren en er zou een dubbele programmering moeten komen. Dit alles wordt gevraagd terwijl er een verdubbeling van het aantal bezoekers was en de programmering op de vraag van de gemeente gebaseerd was, aldus de Willemeen.

Rijnstad mag per 1 juli van de gemeente het cultuurgedeelte niet meer uitvoeren omdat Rijnstad het financiële plaatje niet met cijfers kon onderbouwen, en dit terwijl de plannen al flink was afgezwakt in de onderhandelingen tussen Willemeen en Rijnstad omdat Rijnstad de voorgestelde plannen van de Willemeen te ambitieus vond en het financiële risico niet wilde dragen. Luxor live is nu de beoogde nieuwe uitbater van het cultuurgedeelde.

DWARS Arnhem-Nijmegen is fel tegenstander van deze versnippering. In een stad als Arnhem waar te grote verschillen tussen arm en rijk en tussen groepen in de samenleving zijn, levert de combinatie van welzijn en cultuur een grote bijdrage aan de verbinding van jongeren. Cultuur is een bindende factor die het welzijn kan stimuleren. Juist bij de jeugd begint de heling van de samenleving. Welzijn en cultuur splitsen zal, zo vreest DWARS Arnhem-Nijmegen, ook leiden tot een splitsing van de combinatie van welzijn en cultuur. Bovendien vinden wij het zorgelijk dat er wordt overwogen een commerciële partner, Luxor live, na 1 juli het cultuurwerk verder te laten regelen. DWARS Arnhem-Nijmegen is van mening dat mensen centraal staan, en niet het geld. Verdienen moet geen doel zijn bij de Willemeen, maar er moest juist nog meer dan nu gebeurt worden geïnvesteerd in het welzijn van diverse groepen jongeren.

Kortom, in een verdeelde stad als Arnhem moeten we sociaal blijven. Daarom moeten we het welzijn van de jongeren en niet het grote geld subsidiëren!

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsbericht

Statement: Stop medeplichtigheid van Radboud aan de genocide in Gaza

Vandaag spreken studenten en docenten van de Radboud Universiteit zich uit tegen de banden tussen de…

13 mei 2024
Nieuwsbericht

❤️Nieuw Gelders Politiek Programma💚

Sinds het vorige programma van 2020 is er flink wat veranderd in onze Provincie. Er zijn nieuwe opga…

23 januari 2024
Nieuwsbericht

Verkiezingsuitslag TK23: Houd moed en heb lief❤️

Lieve DWARSers,

Waarschijnlijk zijn jullie vanmorgen net zo verdrietig wakker geworden als wij. H…

23 november 2023