Nieuwsbericht

Open brief aan de fractievoorzitter van GroenLinks Nijmegen

10 april 2018

Beste April,

Allereerst van harte gefeliciteerd met uw overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen. De komende periode zal u in de formatie de koers voor de komende vier jaar uitzetten. Wij van DWARS Arnhem-Nijmegen en Studentenvakbond AKKU vragen samen uw aandacht voor drie zaken die de komende jaren voor studenten van belang zijn. Deze drie punten zijn: duurzaamheid, wonen en stagemogelijkheden.

Duurzaamheid            
Ten eerste zouden wij uw aandacht willen vragen voor duurzaamheid. Dat is een thema wat onder studenten leeft. Veel studenten hebben het onderwerp meegewogen bij hun stemkeuze. Niet vreemd, want het gaat over hun eigen toekomst. Wij willen drie duurzame punten aan de orde stellen.

Voedselverspilling
In Nederland verspillen we nu gemiddeld 41 kilo vast voedsel. Voedselverspilling is in Europa zelfs verantwoordelijk voor 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten. Het kabinet wil de verspilling van voedsel door huishouders, bedrijven en in de horeca in Nederland voor 2030 halveren. Ook de gemeente Nijmegen moet hierin meegaan. We willen u vragen om in gesprek met bedrijven en inwoners het bewustzijn van consumenten op het gebied van voedselverspilling te vergroten.

Milieuvriendelijke mobiliteit
In de ‚ÄúQuickscan Duurzaamheid Nederlandse Gemeenten‚ÄĚ staat Nijmegen met een score van 42% op de 24e plek. De belangrijkste uitdagingen die naar voren komen hebben betrekking op mobiliteit. We hebben in Nijmegen slechts 99 laadpalen per 100.000 inwoners en ook de uitstoot van fijnstof is nog een groot probleem. Graag geven wij u mee om te investeren in elektrische laadpalen. Daarnaast bepleiten we de invoering van een milieuzone.

Gemeentelijk vastgoed
Om in 2045 volledig klimaatneutraal en ‚Äďbestendig te zijn is het ten derde van belang het

gemeentelijk vastgoed toekomstbestendig te maken en de gebouwen aan te passen in de tijd. Wij vinden het van belang dat de gemeente sterk inzet op het gebruik van hernieuwbare materialen en duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie en warmte-koudeopslag.

Wonen
Het tweede onderwerp dat van belang is voor studenten is de woningmarkt. Dit onderwerp bestaat uit twee onderdelen, namelijk het groeiende woningtekort en de problematiek rondom verkamering en huisjesmelkers.

Kamertekort
Ten eerste, hopen wij dat u concrete ambities formuleert om betaalbare zelfstandige wooneenheden en éénkamerappartementen te laten bijbouwen door woningcoöperatie SSH&.

Door het gebrekkige aanbod kunnen veel studenten niet wonen waar zij willen. De Landelijke Monitor Studenthuisvesting 2017 van kenniscentrum KENCES beschrijft de woningmarkt voor studenten in Nijmegen dan ook als ‚Äėkrap‚Äô. Volgens de APOLLO-prognose daalt de vraag naar kamers de komende jaren heel licht. In deze prognose is echter niet voldoende rekening gehouden met ¬†de groeiende internationale instroom van de Radboud Universiteit. Zo concludeert ook SSH& op basis van gesprekken met de International Office van de Radboud Universiteit en binnen het bestuurlijk overleg studentenhuisvesting, waar ook de gemeente aanschuift. De woningnood zal de komende jaren dus niet vanzelf verdwijnen.

Uit de enquête Wonen als Student 2017 blijkt daarnaast dat een zeer groot deel van de studenten, die op dit moment in een kamer zitten, de behoefte hebben om te verhuizen naar een zelfstandige wooneenheid of een éénkamerwoning. Een groot aantal studenten is nu dus tegen hun wens en overgeleverd aan de markt voor verkamerde panden. Dat leidt tot veel ergernis bij de omgeving en tot een machtpositie van huisbazen. Op de gevolgen daarvan komen wij verderop terug.

Het aanbod van éénkamerwoningen en zelfstandige wooneenheden voor studenten schiet in Nijmegen ernstig tekort. Wij constateren dat dit probleem door veel partijen, waaronder de uwe, wordt erkend. Toch ontbreken in de meeste verkiezingsprogramma’s concrete ambities. Wij hopen daarom dat u in de coalitieonderhandelingen wel een concrete ambitie formuleert om samen met SSH& een aanzienlijk aantal woningen voor studenten te realiseren.

Verkamering
Zoals gezegd veroorzaakt verkamering ergernis bij overige bewoners en laat het de studenten overgeleverd aan malafide huisjesmelkers. Naast het realiseren van extra woningen bij SSH&, kan de gemeente illegale huur aanpakken, huisjesmelkers beboeten,  en het investeren in de weerbaarheid van huurders.

Naar schatting zijn er in Nijmegen nu 2000 illegale studentenpanden. Hier hebben huisjesmelkers vrij spel. Er wordt vaak niet voldaan aan brandveiligheids- en gezondheidseisen en studenten worden met regelmaat door hun huizbazen ge√Įntimideerd. Door panden uit de illegaliteit te trekken, kan er beter toezicht worden gehouden op overlast en kunnen huisjesmelkers worden aangepakt. Wij willen u dan ook vragen een plan-van-aanpak op te stellen om illegale verhuur tegen te gaan.

De enige zinnige manier om huisjesmelkers aan te pakken, is door ze te raken waar hun hart zit: de portemonnee. Veel belangrijker dan goede verhuurders belonen, is malafide verhuurders beboeten bij overtreding van veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en bij het structureel vragen van een te hoge huur. Wij roepen u tevens op om, wanneer de veiligheid van huurders na meerdere boetes nog steeds in het geding is, panden in beslag te nemen en zelf op te knappen.

De gemeente kan ook op twee manieren investeren in de weerbaarheid van huurders. Ten eerste zijn veel studenten niet op de hoogte van hun rechten. Door te investeren in voorlichting kunnen

huurders zelf aan de bel trekken. Ten tweede kan de gemeente investeren in ondersteuning van huurders bij conflicten met een verhuurder. Organisaties als Stichting Huurteams Nijmegen doen op dit gebied al goed werk. Wij pleiten voor een uitbreiding van deze subsidie, zodat Stichting Huurteams meer zaken kan oppakken.

Stagemogelijkheden
Het laatste onderwerp dat van belang is voor studenten is de beschikbaarheid van stageplekken in de gemeente. Stages zijn ontzettend belangrijk voor studenten. Ze vormen een de brug tussen opleiding en carrière. In veel is een stage dan ook verplicht, vooral in mbo en hbo. Gevolg hiervan is wel dat studenten die geen plek vinden, direct studievertraging oplopen. Dit probleem speelt voornamelijk bij studenten in het eerste jaar, omdat veel bedrijven vaak vooral op zoek zijn naar derde- en vierdejaarsstudenten.

Wij vragen u om de vraag en het aanbod van stages in Nijmegen per sector en per niveau preciezer in kaart te brengen. Op die manier kan de gemeente de knelpunten vaststellen en deze samen met het bedrijfsleven verhelpen. Bovendien willen wij u vragen om zelf stageplekken beschikbaar te maken. Dat kan bij de gemeente zelf, maar ook door het aantal stageplekken mee te wegen bij aanbestedingen.

 

 

Afsluitend
Concluderend hopen wij dat u tijdens de coalitiebesprekingen aandacht zult hebben voor de genoemde aandachtspunten rond duurzaamheid, wonen en stagemogelijkheden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens DWARS Arnhem-Nijmegen,

Bram Berntsen, voorzitter

 

Namens Studentenvakbond AKKU,

Carmen Quint, voorzitter

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsbericht

Statement: Stop medeplichtigheid van Radboud aan de genocide in Gaza

Vandaag spreken studenten en docenten van de Radboud Universiteit zich uit tegen de banden tussen de…

13 mei 2024
Nieuwsbericht

‚̧ԳŹNieuw Gelders Politiek Programmaūüíö

Sinds het vorige programma van 2020 is er flink wat veranderd in onze Provincie. Er zijn nieuwe opga…

23 januari 2024
Nieuwsbericht

Verkiezingsuitslag TK23: Houd moed en heb lief‚̧ԳŹ

Lieve DWARSers,

Waarschijnlijk zijn jullie vanmorgen net zo verdrietig wakker geworden als wij. H…

23 november 2023