Geen categorie

Terugblik Winter Afdelingscongres

27 november 2020

Terugblik Winter Afdelingscongres

Op zondag 22 november organiseerde DWARS Brabant-Zeeland het halfjaarlijkse afdelingscongres (AAV). Op het congres heeft het bestuur zich onder andere verantwoord voor het afgelopen halfjaar, is de begroting voor het komende jaar ingestemd en is Laura Adriaansen verkozen tot vast lid van de Kascommissie.

Op het congres hebben we verder kunnen luisteren naar twee interessante sprekers. Jacqueline de Visser heeft verteld over haar functie als directeur van Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland en over de problemen die ze in haar werk ondervindt door het huidige vluchtelingenbeleid van het kabinet. Vervolgens heeft Hagar Roijackers (fractievoorzitter Provinciale Statenfractie GroenLinks Noord-Brabant) ons verteld over haar politieke carrière en over haar plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Het bestuur bedankt onze dagvoorzitter Lotte Meerhoff, onze notulist Douwe Kuipers, de stemtelcommissie (Janno en Brechje) en iedereen die aanwezig was op het congres. Fijn dat we er samen een geslaagde dag van hebben gemaakt. Jullie inzet, kritiek en input heeft ons enthousiast gemaakt voor het komende halfjaar!

Gerelateerd Nieuws

Geen categorie

Afdelingscongres Zomer 2023

Op 24 juni 2024 vond onze Afdelingscongres, de Algemene Afdelingsvergadering (AAV), plaats in Tilbur…

01 juli 2023
Geen categorie

Brabantse jongerenpartijen geven de wensen van de Brabantse jongeren mee aan de verkenner

Nu de verkiezingen zijn geweest is het tijd voor de formatie, een moment dat er richting wordt gekoz…

25 maart 2023
Geen categorie

Afdelingscongres Zomer 2022

Op 18 juni 2022 vond onze Algemene Afdelingsvergadering (AAV) plaats in Eindhoven.

Tijdens de AAV…

19 juni 2022