Geen categorie

Brabantse jongerenpartijen geven de wensen van de Brabantse jongeren mee aan de verkenner

25 maart 2023

Nu de verkiezingen zijn geweest is het tijd voor de formatie, een moment dat er richting wordt gekozen voor de komende vier jaar. Daarom geven de jongeren van de VVD, Volt, PvdA, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren op vier belangrijke onderwerpen voor jongeren concrete punten mee aan de verkenner en later de formateur en moederpartijen. Dit gebeurt op het gebied van klimaat, OV, wonen en jongereninspraak. Dit zijn onderwerpen die voor alle Brabantse jongeren erg belangrijk zijn en waar het nieuwe college effectief beleid op moet gaan maken.

 

Klimaat en milieu

Zorg voor snelle verbetering van de stikstofcrisis om de bouwstop op te kunnen heffen en de biodiversiteitscrisis niet verder te laten verslechteren; uitstoot van broeikasgas en stikstof afkomstig van de bio-industrie, mobiliteitssector en de technische industrie dienen af te schalen of te verduurzamen. 

De provincie zet in op een transitie naar circulariteit voor zowel grondstofwinning als hernieuwbare energieopwekking. Het klimaat, de biodiversiteit en lokale welzijn en welvaart staan hierbij centraal.

Het provinciehuis wordt door ons geacht het voortouw te nemen in verduurzaming door klimaatneutraal te worden. “Eindeloze discussies over uitstel hebben geen zin. Begin nu, praat later” aldus Eva Scheffer, Pers & Politiek JD Brabant. Sanne Watson, voorzitter PINK! Noord-Brabant, voegt toe: “Het tegengaan van klimaatverandering is niet alleen nodig voor het leefbaar houden van de aarde, maar is ook goed voor een gezonde leefomgeving en het tegen gaan van de biodiversiteitscrisis .”

 

Openbaar Vervoer

Ook minder stedelijke regio’s moeten per openbaar vervoer goed bereikbaar zijn en blijven, ook in de avond en nacht. Een ’thuisbrengbus’ die tussen 1.00-3.00u vanuit de grote steden langs alle kleine kernen komt, geeft veel Brabantse jongeren meer vrijheid. Ook het nachtelijk treinnetwerk tussen de steden in Brabant en België en Duitsland verdient verbetering, en wij willen dat de provincie hierop aandringt. Bjorn Beijnon, co-voorzitter Volt Noordoost Brabant: “Generaties van nu denken al buiten de grenzen van een dorp, stad, provincie, of land. Investeren in duurzame mobiliteit is daarom niet alleen belangrijk, maar ook noodzakelijk in de toekomst.”

 

Wonen

De huidige wooncrisis in Nederland en dus ook Noord-Brabant zorgt er op dit moment voor dat woningen niet toegankelijk noch beschikbaar zijn voor starters en studenten, dit is een bijna onmogelijk te overwinnen uitdaging. Er moeten daarom voor die groep meer betaalbare starters- en studentenwoningen komen. Dit moet niet alleen snel, maar ook duurzaam en toekomstbestendig. Daarnaast moeten leegstaande panden sneller een nieuwe bestemming als woning kunnen krijgen. Aldus Luka Dizdarevic, bestuurslid politiek JOVD ‘s-Hertogenbosch: “Jongeren kunnen op dit moment niet op een eerlijke manier concurreren op de woningmarkt, daar moeten we op duurzame wijze snel verandering in brengen”. 

 

Jongereninspraak

Jongeren zijn de toekomst en daarom is het erg belangrijk dat het perspectief en de belangen van deze groep wordt meegenomen in de politiek. De politieke jongerenorganisaties van Noord-Brabant zijn belangrijk om de behoeften van de Brabantse jeugd in kaart te brengen en een platform te bieden om zich hierover uit te kunnen spreken. Betrek de jongeren en de politieke jongerenorganisaties dus tijdens de formatie! Daarnaast is het ook van belang dat de Provincie ervoor zorgt dat jongeren structureel betrokken worden in de politiek, zowel Provinciaal als hierop aandringen bij gemeenten.

 

DWARS Bestuurslid Politiek en Campagne Ruben Bals: “Het is belangrijk dat de stem van jongeren wordt gehoord . Daarom hebben wij van links tot rechts de handen ineen geslagen om gezamenlijk op te komen voor de belangen van de Brabantse jongeren en zo een breed gedragen advies te geven aan de verkenner en de toekomstige onderhandelaars, juist op punten die jongeren aangaan. Wij hopen dat dit het startpunt is van een steeds betere jongerenparticipatie in deze provincie. ”

De brief is ondertekend door:

Namen van de ondertekenaars.

DWARS Brabant-Zeeland GroenLinkse Jongeren 

Quintin van Zuijlen Voorzitter, Anne van der Vliet Bestuurslid communicatie en vicevoorzitter, Mark Hoefnagels Secretaris ,Yannic van Heereveld Penningmeester, Ruben Bals Bestuurslid campagne en politiek

 

JOVD, JongerenOrganisatie voor Vrijheid en Democratie

Fleur van Breugel (Voorzitter ‘s-Hertogenbosch e.o.)

Luka Dizdarevic (Bestuurslid politiek en voorlichting ‘s-Hertogenbosch e.o.)

Stijn Clarijs (Voorzitter Baronie van Breda)

 

PINK! Noord-Brabant, jongeren van de Partij voor de Dieren

Sanne Watson (Voorzitter), Julie Nas (Secretaris), Jasper van Loo (Pers & Promo) en Eloy Overvelde (Politiek)

 

JS, Jonge Socialisten in de PvdA

Pim van Benthem Voorzitter

 

JD, Jonge Democraten

Sam Pollé, Voorzitter. Daan van der Eerden, Algemeen Secretaris. Justin van Rossum, Penningmeester. Eva Scheffer, bestuurslid Pers & Politiek. Jakub Tatousek, bestuurslid Intern. Nidâl Marouan, algemeen bestuurslid. 

 

Volt

Bjorn Beijnon (co-voorzitter) en Renske Hoeksema (co-voorzitter)