Afdeling DWARS Brabant is opgericht in 2012 met als doel een lokale afdeling van DWARS te zijn voor de gehele provincie. DWARS Brabant is een politieke jongerenorganisatie voor jongeren uit alle steden en dorpen die Brabant rijk is. We organiseren allerlei activiteiten, waaronder workshops, thema-avonden, debatten, filmavonden en andere politiek inhoudelijke activiteiten en acties. Daarnaast komen we natuurlijk soms ook gezellig bij elkaar om wat te drinken.

DWARS Brabant is immers niet voor niets de gezelligste (met zachte ‘g’) afdeling van DWARS!