Het bestuur van DWARS Brabant wordt één keer per jaar verkozen tijdens de AAV. Alle leden kunnen zich verkiesbaar stellen. Het bestuur voert de dagelijkse taken uit voor DWARS Brabant. Dit zijn onder andere organisatorische zaken (intern), het organiseren van evenementen en campagnes, het ondersteunen van DWARS kandidaten, het contact met andere PJO’s en nog veel meer!

Voorzitter – Quintin van Zuijlen

Mijn naam is Quintin van Zuijlen en ik ben de voorzitter van DWARS Brabant-Zeeland. Als voorzitter vertegenwoordig ik de afdeling naar buiten toe, of dat nou naar GroenLinks, DWARS landelijk en andere afdelingen van DWARS, andere PJO’s in Brabant en Zeeland, de media of andere instanties is. Regelmatig sluit ik daarom aan bij het fractieoverleg van GroenLinks Brabant en het voorzittersoverleg van DWARS. Intern zorg ik dat het bestuur zo goed mogelijk samenwerkt en zorg ik voor overzicht.

Als voorzitter wil ik graag beter met GroenLinks Brabant coördineren zodat Brabantse DWARSers ook meer bij GroenLinks betrokken kunnen raken terwijl ze net zo bij DWARS betrokken kunnen blijven.

Buiten mijn functie als voorzitter ben ik burgerraadslid voor GroenLinks in mijn gemeente Maashorst en Beverleiding bij Scouting Schaijk. Ik heb in 2019 een MSc.-studie Molecular Life Sciences met specialisatie fysische organische chemie aan Wageningen University afgerond en na een paar jaar met verschillende baantjes buiten mijn vakgebied heb ik in juli 2022 ontslag genomen om actief te kunnen solliciteren naar een baan die mij wel past.

Bestuurslid communicatie en vicevoorzitter – Anne van der Vliet

Mijn naam is Anne van der Vliet (zij/haar) en ik ben dit jaar algemeen bestuurslid communicatie en vicevoorzitter. In het dagelijks leven ben ik student Social Work en loop ik stage in het jongerenwerk in Roosendaal. Ik ben 22 jaar oud. Ik woon sinds een aantal jaar op kamers in Tilburg. Ik ben eveneens al een aantal jaar actief bij mijn studentenvereniging: Navigators Studentenvereniging Tilburg, ook wel N.S.T.

Aankomend jaar wil ik me inzetten voor een meer groen, sociaal en inclusief Brabant.

Secretaris – Mark Hoefnagels

Hey DWARSers, ik ben Mark Hoefnagels. Ik ben 23 jaar en woon al mijn hele leven in Hoeven, een dorpje tussen Roosendaal en Etten-Leur. Ik studeer bestuurskunde in Tilburg. Het komende jaar ben ik de secretaris van DWARS Brabant & Zeeland. Van mij kun je dus een welkomstwoordje verwachten als nieuw lid, een maandelijkse nieuwsbrief en een scherpe blik op administratieve zaken. Ik ben geen nieuwe DWARSer (al sinds 2019 lid) maar wel een nieuwe actieve DWARSer. Daarom wil ik ook eerst de vereniging door en door leren kennen, maar ook vooral proberen zo goed mogelijk te helpen DWARS te laten floreren.

Penningmeester – Yannic van Heereveld

Ik ben de penningmeester van het afdelingsbestuur van DWARS Brabant. Mijn naam in Yannic van Heereveld. Mijn leeftijd is 23 jaar en ik ben een geboren en getogen Bosschenaar. Op dit moment studeer ik European studies aan de universiteiten van Twente en Münster (Duitsland). Hiervoor heb ik een bachelor bestuurskunde afgerond aan de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch.

Al een aantal jaar ben ik lid van DWARS en ik wil me nu graag willen inzetten voor een duurzamer en socialer Noord-Brabant. Mijn kwaliteiten zijn een kritische en analytische blik, feitenkennis en een sterke motivatie.

Bestuurslid campagne – Ruben Bals

Ik ben Ruben Bals 18 jaar oud. Mijn hobby’s zijn: handballen en met de hond lekker stukje lopen. Ik studeer mbo redactiemedewerker op het grafische Lyceum Bergen op Zoom. Ik ben ook burgerlid van GroenLinks Bergen op Zoom. Jongerenparticipatie is de rode draad door mijn leven. Vandaar dat ik mijzelf kandidaat heb gesteld voor het bestuur. Mijn bestuursverantwoordelijkheden zijn campagne en politiek. En mijn voornaamste doel daarin is zorgen dat alle leden gehoord worden, en we een zichtbare club zijn. Ik heb daarnaast ook Zeeland onder mij. Ik vindt het goed dat ook deze kant een goede band heeft met ons bestuur. En dat wie die eindelijk een serieus nemen.

Contact