Geschiedenis

DWARS Brabant is opgericht op 21 november 2012 met een eerste AAV (Algemene AfdelingsVergadering) gehouden op het stadhuis van ‘s-Hertogenbosch. Ter ere van het tweede lustrum (10-jarig bestaan) van DWARS Brabant zijn we de archieven ingedoken en hebben we het volgende ontdekt over de geschiedenis van onze afdeling en van afdelingen van DWARS onder de Maas in het algemeen, omdat de geschiedenis van afdelingen in Zeeland en Limburg verwoven is met de geschiedenis van DWARS Brabant.

Voor DWARS Brabant

Voorheen hebben in Noord-Brabant verschillende afdelingen van DWARS bestaan gefocust op een stad of regio, maar deze zijn allemaal uiteindelijk ten einde gekomen. We hebben bewijs gevonden van afdelingen onder de noemer van Den Bosch, Tilburg, Breda en Eindhoven, maar ook voor de regio’s West-, Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Deze hebben natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd bestaan, en sommige afdelingen hebben meermaals bestaan.

Onze geschiedenis begint met de eerste bronnen uit 2001, toen er de afdelingen Den Bosch, Tilburg, Breda en Eindhoven waren. Duidelijk is dat deze al eerder ontstaan zijn maar exact wanneer is niet te bepalen. Van Breda werd al vermeld dat het samenwerkte met Den Bosch onder de noemer West-Brabant. In 2002 werd Breda echt de afdeling West-Brabant. Tegelijkertijd lijkt Eindhoven in 2002 even niet te bestaan. In 2003 heeft DWARS veel nieuwe afdelingen opgericht, en een daarvan is Zuidoost-Brabant. Ook de afdelingen in Limburg en Zeeland worden in 2003 voor het eerst opgericht. De oprichting van de afdeling Zeeland begon op 16 november 2002 en op 17 januari 2003 werd de afdeling gepresenteerd. In de periode 2004-2005 beperkt Limburg zich tot Zuid-Limburg, en in 2006-2009 is alleen nog Maastricht over. In 2007 verdwijnen ineens veel afdelingen. Zo is Tilburg van een volwaardige afdelingen gedegradeerd tot een afdeling in oprichting, is West-Brabant weer gereduceerd tot Breda, en zijn Den Bosch, Eindhoven en Zeeland er niet meer. In 2008 is de afdeling Tilburg er helemaal niet meer, maar ontstaat wel weer een afdeling Eindhoven. In 2009 verdwijnt ook Breda weer en in 2010 ook Maastricht. In 2012 komt de afdeling Eindhoven ten einde. Uit de berichten op de afdelingswebsite blijkt dat op 7 april 2011 het toenmalige bestuur aan het eind van hun termijn afgetreden is en slechts een interim voorzitter verkozen is, met een opdracht om een compleet bestuur bij elkaar te vinden. Dat is klaarblijkelijk niet gelukt.

In 2011 begint DWARS wel weer in afdelingen te groeien. In het begin van het jaar wordt weer een afdeling Limburg opgericht, wiens eerste voorzitter Max Tollenaar een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van onze afdeling. Op 4 november 2011 wordt DWARS Noordoost-Brabant opgericht. De afdeling bestaat maar iets langer dan een jaar, want op 21 november 2012 wordt DWARS Brabant opgericht als opvolger.

De oprichting van DWARS Brabant

Rondom de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2011 zou een Brabants campagneteam actief zijn geweest dat uiteindelijk wou uitgroeien tot een afdeling. Dat jaar kwam het dus niet verder dan de afdeling Noordoost-Brabant. Begin 2012 werden de eerste stappen gezet. Het volgende geciteerd uit het het DWARS vriendenboekje, uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van DWARS: “Begin 2012 kwam een klein groepje enthousiaste DWARSers met grootse ideeën samen in het Klein Café van Horen Zeggen in Tilburg, waar het verhaal van onze afdeling begint. Een afdeling waar gezelligheid (mét een zacht ‘g’ altijd te vinden is, waar iedereen welkom is en waar aan politieke energie nooit te kort is.”

DWARS Brabant wordt opgericht door de eerste AAV. Deze wordt gehouden op het stadhuis van ‘s-Hertogenbosch op woensdag 21 november 2012. Volgens de notulen waren daar aanwezig Babette Jongen, Carmen Wijnen, Dwayne Heuvelmans, Anna Hoogendoorn, Mahmut Ucar, Vanessa van der Kraats en Michiel van der Velden. Te gast waren Max Tollenaar, toen nog landelijk bestuurslid van DWARS uit Roermond, Ruud Schouten, wethouder voor GroenLinks Den Bosch, en Paul Smeulders, fractievoorzitter van GroenLinks Brabant en als toen 24-jarige ook gewoon lid van DWARS. De vergadering wordt om 20:10 geopend met een welkomstwoord van Ruud Schouten en een praatje van Max Tollenaar. Daarna leggen Babette, Dwayne en Carmen uit waarom ze DWARS Brabant hebben willen oprichten en vertellen ze over de voorgangers van DWARS Brabant. Na verdere discussie over hoe de afdeling moet werken en wat allemaal moet gebeuren volgt de bestuursverkiezing. Babette, Dwayne en Carmen worden unaniem verkozen tot voorzitter, secretaris en penningmeester. Paul Smeulders geeft nog even een praatje, en de vergadering wordt afgesloten met bedankjes voor Paul en Ruud en een informele borrel. De vergadering wordt uiteindelijk gesloten om 22:00. Dit beschouwen we dan ook als het exacte moment dat DWARS Brabant opgericht is.

DWARS Brabant en andere afdelingen van DWARS

Als afdeling waren we natuurlijk niet alleen. Bij de oprichting waren er om ons heen ook al afdelingen voor Limburg, Nijmegen (via Arnhem-Nijmegen opgegaan in Gelderland) en Rotterdam (tegenwoordig Rotterdam-Rijnmond). Een afdeling Zeeland is er vanaf begin 2013 ook weer, wellicht rond dezelfde tijd opgericht. Over de exacte heroprichtingsdatum van de afdeling Zeeland hebben we verder geen duidelijkheid kunnen krijgen, er blijkt namelijk op 26 mei 2011 al een twitteraccount @DWARSZeeland te bestaan, en op diezelfde dag een facebookpagina DWARS Zeeland, maar we zien geen vermelding van de afdeling op de website terwijl er in deze periode wel vermeldingen van de afdelingen Eindhoven, Limburg en Noordoost-Brabant zijn. Dat twitteraccount lijkt stopgezet en op 22 augustus 2013 lijkt een twitteraccount @DwarsZeeland opgericht. Na 2015 houden Zeeland en Limburg op als afdelingen te bestaan en Brabant blijft als enige afdeling van DWARS onder de Maas over. Zeeland wordt onder Rotterdam-Rijnmond geplaatst en Limburg onder Brabant. Als 1-aprilgrap plaatst DWARS Brabant in 2016 een bericht op hun Facebookpagina dat ze uitbreiden tot DWARS Zuid. Er zat wel een kern van waarheid in, want Limburg werd als afdeling in oprichting ondergebracht bij DWARS Brabant. Op 23 maart 2017 kondigt toenmalig voorzitter Jade van der Linden een werkgroep Limburg aan. Op 15 december 2017 wordt DWARS Limburg alweer opnieuw heropgericht. Dit succes leidde er vervolgens toe dat Zeeland vanaf 2018 overgedragen wordt van Rotterdam-Rijnmond naar Brabant om zo hopelijk even succesvol DWARS Zeeland opnieuw op te kunnen richten. Dit blijkt echter niet zo makkelijk, en een nieuwe afdeling Zeeland komt niet van de grond. Eind 2020 komt wel een werkgroep op om de afdeling Zeeland te heroprichten, maar dit mislukt. DWARS Landelijk eist minstens 3 jaar functioneren als commissie binnen een afdeling voor een nieuwe afdeling opgericht kan worden, in vergelijking met de eisen die van Limburg gesteld zijn onhaalbare verwachtingen. Daarop ging de werkgroep verder onder de noemer Jong GroenLinks Zeeland binnen GroenLinks Zeeland. Het bestuur van DWARS Brabant-Zeeland stelde in 2022 een doel om werkelijk actief te worden in Zeeland en daarvoor goede relaties met Jong GroenLinks Zeeland te gaan onderhouden. In 2022 werd ook een nieuw afdelingenbeleid aangenomen door het bestuur van DWARS landelijk waardoor het oprichten van een nieuwe afdeling eenvoudiger werd gemaakt, met een cyclus van 3 maanden en duidelijke doelen wat er in die maanden bereikt moet worden. In 2023 wordt voor met Rick Baerends voor het eerst een nog in Zeeland wonende Zeeuw in het afdelingsbestuur verkozen. Waar dit toe gaat leiden weten we nog niet, maar voorlopig gaan we als afdeling Brabant-Zeeland verder.

Besturen

DWARS Brabant heeft verschillende bestuursstructuren gekend. Oorspronkelijk had het bestuur een termijn van winter-AAV tot winter-AAV, en was er ook geen zomer-AAV. Met de introductie van zomer-AAV’s binnen DWARS werd de termijn verlegd van zomer tot zomer. Ook het aantal bestuursleden is over tijd gewisseld. Het eerste bestuur had drie leden maar wel een vierde functie voor coördinator activiteiten. Deze structuur met vier functies werd volgehouden tot halverwege 2017 en eindigde met het driekoppige bestuur Van der Linden dat een halve termijn deed. Vanaf de tweede helft van 2017 met het bestuur Van den Meulengraaf waren er meerdere plekken open voor algemeen bestuursleden en dat bestuur werd met maar liefst zeven leden verkozen, al waren er uiteindelijk zes actief. Opeenvolgende besturen hebben met vier, vijf en zes leden gewerkt. In 2021 en 2022 besloot het afdelingscongres dat er maximaal zes bestuursleden zouden zijn, maar in 2023 werd vervolgens besloten dat er tot wel acht bestuursleden mogen zijn, zelfs al waren er maar zes kandidaten beschikbaar. Gaat dit werkelijk ook gebeuren? De tijd zal het leren.

Hier volgt een lijst van besturen, inclusief tussentijdse wijzigingen, van het meest recente tot het oudste waarvan we kennis hebben, nog voordat DWARS Brabant bestond.

2023-2024 (verkozen 24 juni)

Luc Goos, Voorzitter

Pim Duijmelinck, Campagne, Activisme

Rick Baerends, Politiek, Zeeland, Vicevoorzitter, Interim secretaris (sinds de winter-AAV 2023 secretaris)

Tobias Jansen, Communicatie, Interim penningmeester (sinds de winter-AAV 2023 penningmeester)

Nordin Kole, Ledenbinding & -werving, Activiteiten

2022-2023 (verkozen 18 juni)

Quintin van Zuijlen, Voorzitter

Anne van der Vliet, Vice-voorzitter, Communicatie, Interim activiteiten (vanaf 25 september)

Mark Hoefnagels, Secretaris

Yannic van Heereveld, Penningmeester

Ruben Bals, Campagne, Politiek, Zeeland

2021-2022 (verkozen 27 juni)

Rick Timmermans, Voorzitter

Jamie Verstraeten, Vice-voorzitter, secretaris

Brechje Beljaars, Penningmeester

Emma de Kleijn, Communicatie

Damon Worm, Campagne

Elma Mujakic (vanaf september interim), activiteiten

2020-2021

Louana van Nistelrooij, Voorzitter

Ciska Brommer, Vice-voorzitter, Penningmeester

Rick Timmermans, Secretaris

Renilde Becker, Campagne

Baran Yilmaz, Activiteiten

Helène Biemans

2019-2020 (verkozen 21 juni)

Nicky van Wanrooij, Voorzitter

Thomas Dortmans, Secretaris

Shaye Olij, Penningmeester

Louana van Nistelrooij, activiteiten

Myrte Hesselberth, Campagne en Communicatie

2018-2019 (verkozen 8 juni)

Sinyuan Zhu, Voorzitter

Thomas Dortmans (vanaf 31 januari), Secretaris

Luuk van Doornmalen, Penningmeester

Sam Goossens, Algemeen Bestuurslid

2017-2018 (verkozen 22 juni)

Tim van de Meulengraaf, Voorzitter

Thomas Sluijk, Secretaris

Luuk van Doornmalen, Penningmeester

Laura van Hazendonk, Campagne

Kim van Hooijdonk

Sinyuan Zhu

Tom

2016-2017 (verkozen 4 november)

Jade van der Linden, Voorzitter

Thomas Sluijk, Secretaris, Persfunctionaris

Tim van de Meulengraaf, Penningmeester, Coördinator Activiteiten

2015-2016 (verkozen 5 november)

Bas van Weegberg, Voorzitter

Nicky van Wanrooij, Secretaris

Jade van der Linden (vanaf 3 mei), Penningmeester

Fabian van Hal (vanaf 3 mei), Coördinator Activiteiten

2014-2015 (verkozen 30 oktober)

Dwayne Heuvelmans, Voorzitter

Joery Martens, Secretaris

Mahmut Ucar, Penningmeester

Barbara Verstappen, Activiteiten

2013-2014 (verkozen 10 oktober)

Marlon Wong Sioe, Voorzitter

Carlijn Bussemakers, Secretaris

Carmen Wijnen, Penningmeester

Barbara Verstappen, Coördinator Activiteiten

2012-2013 (verkozen 21 november)

Babette Jongen, Voorzitter

Dwayne Heuvelmans, Secretaris

Carmen Wijnen, Penningmeester

2011-2012 (Noordoost Brabant, verkozen 14 november)

Carmen Wijnen, Voorzitter

Fons Meijer

2011-2012 (Eindhoven, verkozen 4 april)

Yorina Wouters, Interim Voorzitter

2010-2011 (Eindhoven)

Cyriel Prinsen

Doortje van Hal

Menno Slaats