Kascommissie

Kascommissie

De kascommissie controleert de uitgaven van de afdeling. Driemaal per jaar voert de kascommissie een kascontrole uit, eens voor ieder afdelingscongres en eens na de jaarwisseling. Tweemaal per jaar brengt de commissie hierover verslag uit tijdens het afdelingscongres. De kascommissie bestaat uit drie leden.

Als lid van de kascommissie (KasCo) wordt je voor een termijn van een jaar verkozen. Dat gebeurt meestal in juni maar kan bij een tussentijdse vacature ook in november gebeuren. Je controleert het financiële beleid van de afdeling, doet de controle van bonnetjes en rapporteert hierover. Je hebt met name contact met de penningmeester. Je mag maximaal drie jaar lid zijn van de kascommissie.

Ben je secuur en heb jij naast enige kennis van geld ook een kritische blik? Dan is de kascommissie iets voor jou!

De huidige kascommissie is verkozen op 24 juni 2023 en bestaat uit de volgende leden:

Ciska Brommer, 2e jaar

Laura Adriaansen, 2e jaar

Bibey van der Voort, 1e jaar