Kascommissie

De kascommissie controleert de uitgaven van de afdeling. Tweemaal per jaar brengt de commissie hierover verslag uit tijdens het afdelingscongres. De kascommissie bestaat uit drie leden.

Als lid van de Kascontrolecommissie (KasCo) word je voor een termijn van een jaar verkozen. Je controleert het financiële beleid van de afdeling, doet de controle van bonnetjes en rapporteert hierover. Je hebt met name contact met de penningmeester.

Ben je secuur en heb jij naast enige kennis van geld ook een kritische blik? Dan is de kascontrolecommissie iets voor jou!