Geen categorie

Afdelingscongres Zomer 2023

01 juli 2023

Op 24 juni 2024 vond onze Afdelingscongres, de Algemene Afdelingsvergadering (AAV), plaats in Tilburg.

Tijdens het afdelingscongres hebben we geluisterd naar twee interessante sprekers, namelijk Suzanne de Zoeten (Dagelijks Bestuurslid Water Natuurlijk Aa en Maas) en Karlijn Sol (gemeenteraadslid GroenLinks Tilburg). Suzanne nam ons mee langs allerlei aspecten die spelen in het beheer van waterkwaliteit, terwijl Karlijn ons vertelde over de geweldige dingen wat betreft ruimtelijke ordening en volkshuisvesting waar zij zich mee bezig mag houden in Tilburg.

Daarnaast heeft het bestuur van 2022-2023 verantwoording afgelegd. Highlight was toch wel de onthulling van de nieuwe banner, nu met vertegenwoordiging van zowel Brabant als Zeeland en het nieuwe logo van DWARS Brabant-Zeeland.

Er is natuurlijk ook een nieuw bestuur verkozen!

Het bestuur van 2023-2024 bestaat uit:

  • Voorzitter: Luc Goos
  • Penningmeester: vacant
  • Algemeen bestuurslid: Pim Duijmelinck
  • Algemeen bestuurslid: Rick Baerends
  • Algemeen bestuurslid: Tobias Jansen
  • Algemeen bestuurslid: Nordin Kole
  • Algemeen bestuurslid: vacant

 

 

Namens het oude bestuur van harte gefeliciteerd en veel plezier en succes! 🍀

In de functie van penningmeester heeft niemand zich kandidaat gesteld en in de functie van algemeen bestuurslid heeft het afdelingscongres besloten 5 posities open te stellen terwijl maar 4 personen zich kandidaat stelden. Daardoor blijft in beide functies een vacature bestaan waarin interim benoeming mogelijk is. Meer informatie is hier te vinden.

Naast een nieuw bestuur, is ook de kascommissie verkozen. De kascommissie bestaat uit Ciska Brommer, Laura Adriaansen en Bibey van der Voort. Zij staan ook hier vermeld.

Tenslotte werd nog een motie besproken die het bestuur oproept zich te verantwoorden voor de regionale spreiding van activiteiten het komende bestuursjaar. Deze werd net aangenomen met 9 stemmen voor en 8 tegen.

Veel dank aan alle aanwezige leden, de dagvoorzitter, de notulist, de stemtelcommissie en de sprekers!