Nieuwsbericht

Afdelingenweekend

13 november 2021

Op zaterdag 30 en zondag 31 oktober is de afdeling DWARS Brabant-Zeeland op afdelingenweekend geweest in Arnhem! Dit weekend wordt georganiseerd door DWARS landelijk voor alle afdelingsbesturen. Tijdens dit weekend worden trainingen gevolgd, wordt inspiratie opgedaan en leren afdelingsbestuurders van verschillende afdelingen elkaar beter kennen.

Trainingen
Al onze bestuursleden hebben verschillende trainingen gevolgd. Emma heeft bijvoorbeeld een training gevolgd over social media en Elma over het organiseren van activiteiten en over ledenbinding. Damon heeft meer geleerd over activisme en het voeren van campagne. Erg nuttig natuurlijk, met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht!

Rick heeft, net als Brechje en Damon, een leiderschapstraining gevolgd en is aanwezig geweest bij het voorzittersoverleg met de andere afdelingsvoorzitters. Brechje is naar het penningmeesteroverleg geweest over financiële zaken en Jamie naar het secretarissenoverleg over privacy en ledenadministratie.

Brechje en Jamie hebben een training gevolgd over diversiteit en inclusiviteit. Deze training ging over het toegankelijker maken van activiteiten, maar ook over begrijpelijk taalgebruik.

Tijdens de training politiek hebben we meer geleerd over hoe we politieke impact kunnen maken en over hoe we potentiële internationale leden meer bij de afdeling kunnen betrekken.

Gezelligheid en inspiratie
Naast de trainingen was er gelukkig ook genoeg tijd voor gezelligheid! We hebben andere afdelingsbestuurders beter leren kennen en inspiratie op kunnen doen. Hopelijk kunnen we in de toekomst meer activiteiten organiseren in samenwerking met de andere afdelingsbesturen.

Al met al hebben we een erg leerzaam en geslaagd weekend gehad!

Gerelateerd Nieuws

Nieuwsbericht

DWARS op de Provinciale Ledenvergadering

Deze zaterdag is de Provinciale Ledenvergadering van GroenLinks Brabant weer, en deze is belangrijke…

25 november 2022
Nieuwsbericht

Afdelingscongres

Op zondag 28 november vond het afdelingscongres (AAV*) van DWARS Brabant-Zeeland plaats. Vanwege cor…

29 november 2021
Nieuwsbericht

Coalitie: Roep racisme ook in Brabant een halt toe!

Coalitie: Roep racisme ook in Brabant een halt toe!

Ongeveer een jaar geleden sprak onze jongeren…

17 februari 2021