Nieuwsbericht

Joint Statement: Europees Drugsbeleid

20 april 2024

Vandaag is het 4/20, de dag waarop mensen wereldwijd een joint opsteken om te vieren dat we de vrijheid hebben om zelf te kiezen of we af en toe even willen ontsnappen aan de dagelijkse druk die het leven in een kapitalistisch systeem met zich meebrengt. Dit jaar hebben GroenLinks en de PvdA besloten om hun congres op deze dag te organiseren: een uitstekende gelegenheid om een politiek punt te maken over drugs en drugsbeleid!

Op Europees niveau wordt er dagelijks gedebatteerd over veiligheid, samenwerking over grenzen heen, en mensenrechten. Het thema drugs wordt hierbij vrijwel nooit genoemd. Het is geen prioriteit voor beleidsmakers omdat de Europese Unie het aan lidstaten wil laten. Wat ons betreft is dit een slechte zaak.

Nederlandse, progressieve Europarlementariërs hebben een unieke positie die ze in staat stelt om dit onderwerp te agenderen. Nederland, vroeger een gidsland op het gebied van drugsgebruik, kan zo weer een voortrekkersrol op zich nemen.

We kaarten daarom graag drie punten aan. Ten eerste pleiten we voor een sterker sturend Europees drugsbeleid. Lidstaten moeten nu zelf het wiel uitvinden, wat leidt tot een lappendeken aan regels. Dit terwijl we voor veel andere goederen wél EU-regels hebben afgesproken. Als we op Europees niveau meer kennis gaan verzamelen over best practices rondom drugsbeleid kan de EU lidstaten helpen om drugswetten te moderniseren. De Europese drugsautoriteit EMCDDA kan hier een rol in spelen.

Ten tweede vragen we Europarlementariërs om op te komen voor het decriminaliseren van drugsgebruikers. Er heerst een enorm stigma op het recreatief gebruik van drugs, wat in sommige lidstaten nog veel erger is. Als mensen op een verantwoorde manier drugs gebruiken, dat wil zeggen met geteste middelen, met consent en met mate, moeten ze niet onnodig worden gecriminaliseerd door de staat. Op Europees niveau wordt er continue gestreden voor een goede behandeling van mensen. Wij pleiten ervoor om lidstaten aan te spreken als zij repressief beleid voeren tegenover hun eigen inwoners.

Ten derde vragen we specifiek aandacht voor grensregio’s. In Brabant en Zeeland merken we dagelijks de gevolgen van versnipperd drugsbeleid: drugstoerisme, enorme illegale productie met criminaliteit en milieuschade tot gevolg, en maatschappelijke ontwrichting als gevolg van ondermijning. Grensregio’s zijn bijzonder kwetsbaar als lidstaten blijven navelstaren en weigeren over grenzen heen te kijken. Daarom vragen wij extra aandacht voor deze gebieden.

Met dit joint statement willen wij Europarlementariërs aansporen om hier de komende vijf jaar werk van te maken. Daarnaast zullen we aandacht blijven vragen voor dit thema met activiteiten, acties en door invloed uit te oefenen op de lokale politiek.

– Luc, Nordin, Tobias, Pim & Rick