Winter-AAV

For English, go to Summer-GA


Op donderdag 15 juni vind de DWARS Amsterdam Zomer-AAV (Algemene Afdelingsvergadering) alweer plaats. Op deze AAV verkiezen wij een nieuw bestuur, de leden van de kas- en zoekcommissie en de voorzitters van de vijf andere commissies. Hierodner vind je de vacatures voor het bestuur en de commissies. In de vacatures vind je informatie over de functies, en hoe je kunt solliciteren. Je kan solliciteren bij de Zoekcommissie tot maandag 12 juni, ook kun je kandideren op de AAV zelf. Andere belangrijke data voor solliciteren vind je ook via de link.

Ook behandelen we op deze AAV verschillende moties en wijzigingsvoorstellen, die mogelijk effect hebben op de afdeling en de afdelingsdocumenten.

Daarnaast bespreken we de stand van zaken van de afdeling en zal het aftredend bestuur hun verantwoording afleggen. Je kan van te voren vragen stellen aan het bestuur, dit mag natuurlijk ook tijdens de AAV.

Ook als je nog niet goed bekend bent met DWARS of DWARS Amsterdam ben je van harte welkom om een kijkje te komen nemen binnen onze afdeling. Via onze website kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief en de appgroepen, zodat je niets mist van onze toffe activiteiten en bezigheden.