Bestuurspitches 2023: Philip voor voorzitter

Op het DWARS zomercongres (10 en 11 juni 2023) verkiezen we een nieuw bestuur van de vereniging. Philip heeft zich gekandideerd voor voorzitter. OverDWARS verzamelde wat meer informatie over de kandidaten voor alle functies, om zo de congresganger een handje te helpen in hun zoektocht naar het ultieme bestuurslid.

Disclaimer: de tegenkandidaat van Philip, is Rick, de hoofdredacteur van OverDWARS. Hij is echter niet betrokken geweest bij de samenstelling van deze bestuurspitches.

Wat zijn je voornaamwoorden? (voornaamwoorden zijn de woorden die jou omschrijven als mensen over je praten, bijvoorbeeld zij/haar, hij/hem, die/diens, of hen/hun)

Mijn voornaamwoorden zijn hij/hem.

Hoe jong ben je?

Ik ben 22 zomers jong.

Waar kom je vandaan en wat doe je in het dagelijks leven?

Ik kom uit het prachtige Schoorl, in gemeente Bergen (NH). In het dagelijks leven studeer ik Natuur- en Sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Verder ben ik als commissielid voor GroenLinks wekelijks te vinden in de raads- en commissiezaal van onze gemeente. Wanneer ik er echter tijd voor heb, ga ik zeilen langs de stranden van Hargen aan Zee.

Waarom en wanneer ben je lid geworden van DWARS?

In 2019 ben ik lid geworden van DWARS. Dit was destijds omdat ik begon met studeren aan de Universiteit van Amsterdam, en omdat ik graag wat nieuwe gelijkgestemden wilde leren kennen. Een aantal jaar eerder was ik namelijk al lid geworden van GroenLinks. In mijn oud en vergrijzend dorpje waren er echter niet veel leeftijdsgenoten die ook van politiek hielden, dus ben ik hiernaar op zoek gegaan bij DWARS.

Heb je eerdere ervaring binnen DWARS?

Tijdens de eerste lockdown heb ik het interim-voorzitterschap van de commissie Lokale Politiek voor afdeling Amsterdam op mij genomen, maar dit duurde niet lang. Kort hierna was ik namelijk voor GroenLinks begonnen als Organiser in Amsterdam West. Hier heb ik buiten campagnetijd een vrijwilligersnetwerk opgebouwd en onderhouden waarmee we vaak de straten op gingen. Ook tijdens de verkiezingen heb ik dit vrijwilligersnetwerk mogen gebruiken. Maar hierna kreeg ik steeds andere functies en taken binnen GroenLinks waardoor ik weinig tijd had om ook bij DWARS commissie- of bestuurstaken op mij te nemen; er zit jammer genoeg maar 24 uur in een dag.

Hoe sta jij op de rood/groen-meter?

Wat vind jij de belangrijkste DWARSe thema’s voor het komende jaar?

Naast de absolute prioriteit van de klimaatcrisis zijn er een aantal thema’s waar ik mij extra voor wil inzetten. Ten eerste komen de Europese verkiezingen eraan. De rol van DWARS tijdens deze verkiezingen mag niet onderschat worden. Bij elke campagne die ik tot nu toe heb geleid heb ik gezien dat een gebrek aan informatie de grootste reden is dat mensen niet naar de stembussen gaan. Vooral onder jongeren is dit een groot probleem. Wat ik ook zag is dat de mate van gebrek aan kennis veel groter was bij bijvoorbeeld de verkiezingen voor de Provinciale Staten, omdat men hier simpelweg niet dagelijks mee bezig is. Dit zal dit jaar ook zeker het geval zijn voor de Europese verkiezingen. Hier valt er voor DWARS dus winst te halen. De afspraken over een waardig asielbeleid of een verenigd treinnetwerk in Europa worden gemaakt in Brussel. Als wij gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat er zo veel mogelijk jongeren naar de stembussen gaan (vooral de jongeren die nog geen lid zijn van een PJO) kunnen wij bijdragen aan een socialer en groener Europa.

Verder is het komend jaar belangrijk om ons in te zetten in LHBTIQ+ rechten. Nederland is in de afgelopen jaren steeds verder naar beneden gezakt op de Europese ranglijst voor LHBTIQ+ rechten. Waar wij ooit bovenaan het lijstje stonden, zijn wij nu al door 13 andere landen ingehaald. Het wordt tijd om dat tij te keren, en weer een weg naar boven te klimmen. DWARS kan hier een belangrijk verschil in maken. Er zijn veel wetten die nog niet zijn ingevoerd, maar die wij als DWARS vanzelfsprekend vinden. Zo zijn beledigingen vanwege seksuele geaardheid strafbaar, maar beledigingen op basis van je seksuele identiteit nog niet. Door als beweging ons hiervoor in te zetten en de landelijke fractie hierover achter de broek aan te zitten geloof ik dat wij dit jaar een positieve impact kunnen hebben op LHBTIQ+ rechten.

Tot slot is er nog een onderwerp die erg belangrijk gaat worden komend jaar: woningbouw. Met de winst van BBB in de Provinciale Staten en 16 à 17 zetels in de Eerste Kamer is het politieke speelveld veranderd. Op dit moment is het nog koffiedik kijken als het erop aankomt op hoe de BBB om zal gaan met nieuwe regelgeving rond het stikstofbeleid. Daarom is het dit jaar extra belangrijk om te laten horen wat de generatie van de toekomst nou écht nodig heeft: het behoud van biodiversiteit door het terugdringen van stikstofuitstoot, en het bouwen van starterswoningen door stikstofruimte voor woningbouw te beschermen. Het is erg belangrijk om ons als DWARS hierover uit te spreken, want als wij hier niets over zeggen, worden wij ook niet gehoord.

Waarom heb je je kandidaat gesteld?

Door de jaren heen heb ik het geluk gehad dat ik veel verschillende taken heb mogen doen. Het geeft mij altijd veel voldoening om mij in te mogen zetten voor een ander. Het is fijn om te zien wanneer mijn inzet een positieve invloed kan hebben. Tegelijkertijd vind ik dat ik een uitgesproken mening heb, en ik weet dat er binnen onze generatie veel jongeren zijn die zich zorgen maken over dezelfde problemen als ik. DWARS is de perfecte plek om die twee zaken te verenigen: ik zet mijn ervaring in om samen met jullie een verschil te maken.

Heb je een hobby of talent die niet relevant is voor DWARS?

Eén van mijn grootste hobby’s is zeilen. Ik heb jammer genoeg het afgelopen jaar niet heel veel tijd gehad om het water op te gaan, maar toch is zeilen mijn go-to ontspanning. Ook heb ik in 2018 en 2019 wedstrijden gevaren op een catamaran. Ik kwam altijd beurs thuis, maar zeilen is in mijn ogen elke blauwe plek waard.

Wat is jouw guilty pleasure?

Alhoewel ik net zoals mijn moeder een uitgesproken republikein ben, vind ik het soms toch leuk om het koningshuis te volgen. Terwijl ik dus (zacht uitgedrukt) geen fan ben van de monarchie, vind ik het stiekem toch leuk om series zoals The Crown of Blauw Bloed te kijken.

Waarmee ga jij DWARS versterken komend jaar?

Ik hoop een verbindende factor te zijn. Uiteindelijk bestaat het bestuur uit 8 leden en ik vind het belangrijk dat er een veilige sfeer hangt waarin iedereen zich veilig voelt. Hierdoor kunnen wij het beste in elkaar naar boven halen en samen iets moois neerzetten. Hiernaast heb ik als commissielid vaak mogen debatteren voor GroenLinks en heb ik weleens meegedaan met verkiezingsdebatten voor lokale televisie. Met deze ervaringen hoop ik de positie van DWARS te versterken wanneer wij vertegenwoordigd moeten worden, zoals bij mediaoptreden of bij de Tweede Kamerfractie. Tot slot houd ik van campagnes voeren, en met de komende verkiezingen voor het Europees Parlement denk ik dat dat zeer goed van pas kan komen.

Als je één wet zou mogen invoeren in Nederland, die zou dit dan zijn?

Dit is vanzelfsprekend de eerdergenoemde LHBTIQ+ wet over de gelijke behandeling van alle seksuele identiteiten!

Wat is je favoriete spel?

Alhoewel ik nog niet veel mensen heb gevonden die dezelfde passie delen, vind ik het spel Evolution erg leuk. Als natuurkunde student vind ik alle bètaonderwerpen leuk, waaronder de evolutietheorie van Darwin. Het is erg leuk om te zien dat er een spel bestaat die de evolutietheorie gebruikt als spelelement.

Wat is je favoriete kleur?

Mijn favoriete kleur is lichtgroen. Het doet mij altijd denken aan de lente.

Wat is je favoriete maaltijd?

Als er iéts is wat ik als comfortfood zou kunnen beschrijven, dan is het stamppot. Vooral voor zuurkoolstamppot zou je mij ’s nachts wakker kunnen maken. In combinatie met de vegetarische Ookworst van de Hema (rookworst zonder r is ookworst!) is het echt geweldig.

Wat is je favoriete dier?

Mijn favoriete dier is mijn hond, Pipa. Ze lijkt op een Portugese Podengo, en mijn ouders hebben haar als straathondje meegenomen. Ze leeft nu een heerlijk luizenleventje.

Heb je nog een sappige roddel?

In alle eerlijkheid ben ik geen enorme fan van roddels.

Wat is je leukste herinnering aan DWARS?

Bij deze vraag moest ik meteen denken aan de online debatten tijdens corona. Het waren lichtpuntjes in een tijd waar je niet met elkaar kon afspreken. Vooral het debat tussen DWARS Amsterdam en de JOVD Amsterdam was erg leuk. De debatten waren hard, maar toch werden er leuke grappen gemaakt. Op politiek vlak sta ik lijnrecht tegenover de meeste JOVD’ers, maar tijdens die debatten leerde je elkaar ook een beetje als persoon kennen. Hierdoor ben ik nog steeds bevriend met een aantal JOVD’ers (alhoewel we wel de afspraak hebben gemaakt om het niet over politiek te hebben, anders is de pret snel voorbij). Dit soort onverwachte vriendschappen zou ik zonder DWARS nooit gesloten hebben.

Wat is je meest controversiële mening?

Mijn controversiële mening komt voort uit mijn natuurkundige achtergrond. Op dit moment is DWARS niet per sé tegen kerncentrales, maar wél tegen de bouw van nieuwe kerncentrales. Ik geloof zelf dat het bouwen van kerncentrales in de toekomst niet uitgesloten moet worden. Ja, ik ben het eens dat investeren in kerncentrales op dit moment niet de juiste zet is: het is te duur, het duurt te lang, en we moeten focussen op de klimaatdoelen die er al heel snel aankomen. Maar in een samenleving waar we steeds meer overstappen naar elektriciteit wordt de vraag naar energie steeds groter. Een kerncentrale zou in de toekomst (na het behalen van onze klimaatdoelen) een veilige, betrouwbare en CO2 neutrale oplossing kunnen zijn voor onze energiebehoeften. Daarom vind ik dat we het gesprek hierover met elkaar moeten aangaan, en de taboe in de toekomstige bouw van kerncentrales opheffen.

Noem twee idolen en twee rivalen.

Als idolen heb ik Marie Curie en Dr. Desert. Marie Curie was een vooraanstaande natuurkundige die radioactiviteit had ontdekt. Samen met haar man heeft zij een enorme bijdrage geleverd aan de natuurkunde, en ik gebruik tijdens mijn studie haar formules nog met grote regelmaat. Wat haar bijdrage merkwaardig maakt, is dat ze deze ontdekkingen heeft gedaan in een tijd waar vrouwen in de wetenschap nog geen prominente rol hadden. Ze was een echte trailblazer.

Verder is Dr. Desert een idool voor mij. Hij was mijn docent voor een vak genaamd Planetary Systems. Zijn manier van lesgeven was enorm innoverend, en zijn colleges waren altijd erg leuk om te volgen. Zijn manier van lesgeven heeft er mede voor gezorgd dat ik heb gekozen voor het behalen van mijn lesbevoegdheid voor het onderwijs, en hij blijft nogsteeds een inspiratiebron voor mij. Oh, en hij heeft recentelijk een zoontje gekregen!

Mijn rivalen zijn eigenlijk vrij simpel. Als er iets is waar ik mij aan erger, dan zijn het mensen die nét ietsje langzamer lopen dan jij. Vooral op een drukke dag, waarbij je niet zomaar om iemand heen kan lopen, is dat vervelend.

Ook ben ik ware aartsrivalen met papiersneetjes. Raar genoeg lukt het mij bijna wekelijks om een sneetje te krijgen, waar je dan gezellig aan herinnerd wordt wanneer je bijvoorbeeld een citroen snijdt.

Wat is het beste compliment dat je ooit gekregen hebt?

Mijn beste compliment heb ik laatst gekregen. Het was na een commissievergadering. Een wethouder kwam naar mij toe en vond mijn standvastigheid op het gebied van woningbouw bewonderingswaardig. Hij vergeleek het met een of andere Latijnse spreuk, aangezien ik het bijna elke relevante commissievergadering op probeerde te brengen.

Hoe komen mensen meer over je te weten?

Twitter: @GarciaHoogland

Instagram @philip.hoogland
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/philip-garcia-hoogland-9056001b7/

Heb je nog iets toe te voegen voor de lezers van OverDWARS?

Ik heb enorm veel zin om jullie allemaal te spreken op het congres. Als je mij rond ziet lopen, spreek me alsjeblieft aan! Nieuwe mensen leren kennen is altijd leuk, en misschien kunnen we met elkaar in gesprek gaan over bijvoorbeeld kernenergie ;-). Tot op het congres!

Een afsluitend leuk feitje:

Als je alle planeten in ons zonnestelsel op een rijtje zou zetten (waarbij ze elkaar net niet aanraken) passen ze bijna twee keer in de afstand tussen de Maan en de Aarde.

 

Wil je nou nog meer te weten komen over onze voorzitterskandidaten? OverDWARSe Zaken heeft ook een podcast gepubliceerd waarin wij uitgebreid in gesprek gaan met beide kandidaten! De podcast is onder andere te luisteren via Spotify.

lees ook

LVolg ons op facebook

L