AAV-Moties

For English, go to GA-Motions.


Een motie is een opdracht die wordt opgelegd aan het bestuur. Vind jij bijvoorbeeld dat het bestuur meer moet focussen op een bepaald politiek onderwerp, of dat ze meer kunnen doen voor de toegankelijkheid van de afdeling, dan kan je dit via een motie aankaarten. Als de AAV jouw motie instemt dan heeft het bestuur tot de volgende AAV om jouw motie uit te voeren en moeten ze zich hierover verantwoorden als dat niet lukt.

Dus dien hier je moties in voor de winter-AAV.


De naam van jouw motie. / The name of your motion.
Voornaam & achternaam / First name & surname.
Wil je jouw motie op de AAV verdedigen? / Do you want to actively defend your motion at the DP?(Vereist)
Dit gaat erover of je vóór dat er vragen worden gesteld nog extra toelichting wil geven. Je verdedigen van vragen mag uiteraard altijd. / This is about if you want to give extra clarification before the questions are asked. Defending yourself from questions is of course always allowed.
Hoe de situatie nu is. / How the situation is now.
De reden voor de motie. / The reason for the motion.
Wie iets moet doen. / Who has to do something.
Wat iemand moet doen. What someone has to do.
Privacyvoorwaarden / Privacyconditions(Vereist)