Onze mensen

Tom Molenaar

Voorzitter / Chairperson

Hij/Hem He/Him

Janko Wiebenga

Secretaris / Secretary

Hij/Hem He/Him

Elise van Os

Penningmeester / Treasurer

Die/Diens They/Them

Sandro Nendissa

Politiek / Politics

Hij/Hem He/Him

Tijn Zeeman

Promotie & Ledenwerving / Promotion & Membership

Zij/Haar She/Her

Frank Lemmers

Internationaal / International

Hij/Die He/They

Hendrik Willemsen

Algemeen Bestuurslid / General Boardmember

Hij/Hem He/Him

Rens Calis

Algemeen Bestuurslid / General Boardmember