Open vergadering

English follows Dutch

Elke twee weken (of vaker) heeft DWARS Amsterdam een open vergadering. Op deze vergaderingen wordt het nieuws besproken, activiteiten bedacht en andere plannen gemaakt. Leden zijn van harte welkom mee te denken en mee te beslissen! Als je je hieronder aanmeldt, zal de secretaris jou de agenda en andere documenten doorsturen. Als je zelf punten hebt om over te praten, kun je een mail sturen naar amsterdam@dwars.org.

De open vergaderingen vinden meestal plaats op een donderdagavond en worden gehouden in CREA.


Every two weeks (or more often) DWARS Amsterdam holds an open meeting. At these meetings we discuss the news, brainstorm activities and make any other plans. Members are welcome to join us in our thoughts and in making decisions! If you sign up below, the secretary wil send you the agenda and any other relevant documents. If you have any point you want to raise yourself, send us an email at amsterdam@dwars.org.

The open boardmeetings are generally held every other Thursday evening at CREA.


  • Locatie: CREA, Nieuwe Achtergracht 170
  • Afdeling: DWARS Noord-Holland Flevoland
  • Tijd: 14 March 2024 19:00